Nyheter

31 DÖDA – PÅ TVÅ ÅR

Byggvärlden kan avslöja att allvarliga olyckor bland byggnadsarbetare ökade med 31 procent förra året. På två år har 31 byggnadsarbetare dött på jobbet. <br></br> — Det finns pengar att tjäna på att dra in skyddsåtgärder, säger Lars Nordström

Ny statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram åt Byggvärlden visar att de allvarliga olyckorna inom byggbranschen ökade med 31 procent under 2007. Under året inträffade 1 190 allvarliga olyckor och tillbud, och då är inte december helt färdigräknat.
Dessutom har antalet dödsfall ökat i flera år. Lars Nordström på Arbetsmiljöverket anser att det är byggföretagens vinstbegär som lett till de svarta rekordsiffrorna.
— Du kan tjäna 40 000-50 000 kronor på att använda linor istället för en byggnadsställning vid byggnation av ett stort hyreshus. Det är frestande vinster för ett konkurrensutsatt företag, säger han.

Skyddsåtgärder är det första som dras in när pengar ska tjänas, enligt Lars Nordström. På NCC anser dock arbetsmiljöchefen Lars-Gunnar Larsson att säkerhetsåtgärder inte dras in för att tjäna pengar.
— Vi arbetar oerhört seriöst med detta och trycket kommer uppifrån. Sedan är det svårt att uttala sig generellt om byggbranschen.

Ofta är det engångsbyggare som är inblandade i dödsolyckor. Det kan handla om företagare som bygger en enstaka villa eller liknande.
— I dessa fall saknas rutinen för ett säkerhetstänk vilket ökar riskerna, säger Lars Nordström.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har ansvaret för att kontrollera att säkerheten på arbetsplatser är acceptabel. 2006 fick dock Arbetsmiljöverket minskade resurser. På tre år ska mer än 100 miljoner kronor tas bort från verksamheten. Neddragningarna får konsekvenser, menar Catarina Edgar, pressekreterare.
— Vi minskar vår personal med ungefär 30 procent. Det leder självklart till färre kontroller på byggen, säger hon.

Färre kontroller och fler olyckor. Utvecklingen är oroande, menar facket.
— Det bästa sättet att göra något åt alla olyckor är fler kontroller. Arbetsmiljöverket borde självklart få mer resurser till detta, säger Hans Tilly, ordförande för Byggnadsarbetareförbundet, och tillägger att det framförallt är mindre byggföretag som brister i sina säkerhetsrutiner.

Ingvar Ahlström, kvalitetschef på Wäst-Bygg i Borås — en koncern som omsätter omkring en miljard kronor — håller med.
— Jag tror att man kan öka säkerhetstänkandet framförallt bland mindre entreprenader. Det är klart att vi alla kan bli bättre men byggföretag av vår storlek har ändå säkerhetsrutiner inbyggda i verksamheten, säger han.
Ingvar Ahlström menar också att diskussionen om ansvar måste vidgas.
— Även arbetstagare måste ta sitt ansvar. Det har hänt att vi får påminna byggnadsarbetare att använda hjälm. Något som borde vara självklart, säger han.

Kraftig ökning av allvarliga olyckor

Allvarliga olyckor:
2006: 600
2007: 800

Allvarliga tillbud:
2006: 305
2007: 390

Dödsfall:
2006: 16
2007: 15

Olyckor anmälda till Arbetsmiljöverket enligt AMF 2§