Nyheter

3D-utskrivet hus i Umeå 2018

Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare på Sliperiet, Umeå Universitet. Foto: Johan Gunséus

Hallå där …

…Linnéa Therese Dimitriou vid Umeå Universitet, som jobbar med +Projekt, ett treårigt projekt med mål att skapa ett 3D-utskrivet hus i trä.

Är 3D-skrivare det framtidens byggteknik?

Jag tror att digitaliseringen och automationen kommer att förändra branschen, och då finns det andra möjligheter utöver 3D. Jag tror också att 3D-utskrift kommer att bli stort inom vissa delar av byggbranschen, framför allt för att ta fram helt nya produkter. Men allt kommer inte att bli lönsamt att skriva ut i 3D.

Får vi 3D-utskrivna hus i Sverige?

Det tror jag absolut. I Kina har man skrivit ut ett sexvåningshus i betong och hävdar att det är billigare än traditionell byggteknik. Huset i Kina är ett vanligt hus, men jag tycker att det är mer spännande att göra sådant som man inte kan göra med dagens byggteknik, mer spektakulära saker.

När får vi se det första huset i Sverige?

2018, om vi hinner först. Vårt mål är att ha huset klart till ett expo då. Jag vet ingen annan i Sverige som håller på med hus, men på andra ställen i världen pågår projekt.

Vilka fördelar finns det med 3D-utskrift som byggteknik?

Man kan skräddarsy hus och andra produkter,  minskade transporter, mindre spill, ökad materialåtervinning, färre maskiner och mindre buller.

Några nackdelar?

Det leder till att en kategori av jobb försvinner, men å andra sidan tillkommer det nya och övergångsperioden kommer att vara lång.