Nyheter

40 procent av besökarna från Mälardalen

Mikael Jansson, Fair Link, och Peter Söderberg, Nordbygg. Foto: Susanne Bengtsson

34 procent av besökarna jobbar inom produktionen. 40 procent kommer från Mälardalsregionen och 27 procent stannade mer än en dag.

Så ser några av siffrorna ut när Nordbygg låtit utvärdera årets mässa.

– Mässan har en extremt stabil bas att bygga vidare från, men samtidigt finns det områden att utveckla, säger Mikael Jansson, Fair Link, som ansvarat för utvärderingen.

Nordbygg har tagit hjälp av Fair Link, ett analys- och utbildningsföretag för mäss- och evenemangsbranschen, för att utvärdera och utveckla Nordens största byggmässa.  

– Som helhet är Nordbygg en stabil och väl genomförd mässa. Men det gäller att inte slå sig till ro, säger Mikael Jansson, ansvarig för utvärderingen.
En tydlig trend är att antalet utländska besökare, och utställare, ökar för varje år. Av årets besökare var 14 procent från utlandet, jämfört med 6 procent 2012. Ser man till de svenska besökarna kommer flest från Mälardalsområdet, 40 procent.

Även de kvinnliga besökarna har ökat, från 16 procent 2016 till 20 procent 2018. Åldern på besökarna ligger i det övre spannet. 32 procent tillhörde åldersgruppen 55+, och lika många 45-55-år.

Hälften av besökarna som besökte Nordbygg 2016 kom tillbaka i år. Beslutet att besöka mässan tog de flesta, 39 procent, 2-4 veckor innan mässan. 73 procent kom i sällskap och 27 procent besökte mässan i mer än en dag.

Av yrkesrollerna jobbar 34 procent i produktionen, 13 procent inom projektering och elva procent vardera representerar beställarsidan eller förvaltning/drift/underhåll. Just beställarsidan vände man sig lite extra till på årets mässa med ett tydligt program för att hjälpa dem att hålla sig uppdaterade.  

Ser man till utställarna så uppger 43 procent att de knutit nya affärskontakter och 15 procent att de lämnade offerter. 88 procent av de stora utställarna svarar att de kommer tillbaka nästa år, och 71 procent av de utländska utställarna. 
Det som utställarna var minst nöjda med i år var parkeringsfrågan.  
– Parkeringen är vår största utmaning. I år gjorde vi om vissa delar av parkeringshuset till tretimmars-parkering för att få mer rotation. Vi tog också bort utställartaxan och införde shuttleservice från de stora hotellen, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg. 
Han lyfter också flera aktiviteter som har var extra nöjd med i år. Hela veckan gick guidade turer på temat nya digitala hjälpmedel/verktyg och på fredagen dessutom ytterligare guidad tur för arkitekter.
– De guidade turerna var ett väldigt lyckat koncept. Det var ett sätt att effektivisera besöken och hjälpa besökarna att plocka ut godbitarna. Nästa mässa vill jag ha guidade turer varje dag. Vi satte också publikrekord, 150 personer, på stora Nordbyggscenen genom att vi flyttade fram den i entréhallen. 
Att lägga mer fokus på innovation och ny teknik var också en framgångsfaktor.

– Det lyfte upplevelsen, och nästa år kommer vi att utöka med en ny innovationsarena med ny teknik.

Vilka som blir de största ämnena på nästa Nordbygg har intervjupersonerna också fått svara på. Där toppar miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor stort, medan energi- och effektivisering kommer på andra plats. Sedan hamnar solenergi, digitalisering och arbetskraft.

–  Här ligger mycket av utvecklingspotentialen. Det är jätteviktigt att vara lyhörd och lyssna på utställarna och besökarna, säger Mikael Jansson. En mässa ska vara en levande mötesplats som ska utvecklas. Om till exempel sex år kommer inte mässan se ut på samma sätt som den gjorde i år.

Totalt besökte 48 260 personer Nordbygg. Vid utvärderingen har cirka 600 besökare och 300 utställare intervjuats.