Nyheter

4,5 miljarder till investeringsstöd för bostäder

I vårändringsbudgeten skriver regeringen att redan inkomna ansökningar om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska behandlas och de föreslår därför att 3 miljarder kronor avsätts för det 2021 och 1,5 miljarder kronor 2022. 

”Regeringen avser att återkomma när det gäller utformningen av investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande”, skriver regeringen vidare.

De tillägger att enligt januariavtalet ska stödets utformning ses över för att koncentreras och effektiviseras och riktas om till hyresrätter i hela landet.

Vårändringsbudgeten innehåller reformer om totalt 4,5 miljarder kronor i år, fullt ut finansierade. Det skriver regeringen i vårändringsbudgeten.

”Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt”, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Reformerna är fördelade över fyra områden:

Fler ska komma i arbete (1,1 miljard), med bland annat sänkt arbetsgivaravgift för unga och förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda.

Välfärden ska stärkas (0,9 miljarder), med bland annat utökad LLS-rätt och fler lärarassistenter.

Hela landet ska växa (0,5 miljarder), med bland annat åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (2 miljarder), med bland annat en förstärkning av Klimatklivet, underlätta tågresor till utlandet och solcellsstöd.

Reformerna finansieras fullt ut med bland annat skattehöjningar om 1,3 miljarder kronor i form av ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion, nej till avskaffad flygskatt, höjd kemikalieskatt samt avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet.

Dessutom finns andra finansieringar i from av med bland annat besparingar och effektiviseringar.

Nyhetsbyrån Direkt