Nyheter

45 miljoner till <br></br> tryggare städer

En fjärdedel av kvinnorna i Sverige har någon gång avstått från att gå ut på kvällen av rädsla för överfall. Nu satsar regeringen 45 miljoner kronor på arbete för tryggare stadsmiljöer.

Den fysiska miljön i städer ska utformas ur ett jämställdhetsperspektiv. Tryggare stadsmiljöer ska förhindra att kvinnor undviker att gå ut på grund av rädsla för att bli ofredade eller rånade.

— När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats. Den här satsningen skärper jämställdhetsperspektivet vid utformningen av stadsmiljöer, till exempel parker, tunnlar eller gångvägar, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Regeringen avsätter 45 miljoner kronor för arbetet med tryggare stadsmiljöer. Uppdraget går till Boverket som med hjälp av länsstyrelserna ska fördela ekonomiskt stöd till kommunala insatser och projekt.