Nyheter

455 uppsagda på NCC

Under hösten varslades 648 personer av NCC. Av dessa är nu 455 uppsagda. <br></br> — Det kommer att bli fler personer, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.

Enligt Mats Pettersson pågår det fortfarande förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Därför kommer siffran på antalet uppsagda att öka framöver, menar han.

— Uppsägningarna har hittills slagit rätt jämnt över landet och i fördelningen yrkesarbetare och tjänstemän. Norrland är minst drabbat, konstigt nog, antagligen för att det pågår stora infrastruktursatsningar där, säger han.

I lågkonjunkturens spår är NCC inte ensamt om stora uppsägningstal utifrån de lagda varslen. I december meddelande JM att 530 personer blivit uppsagda. Siffrorna har inte passerat obemärkta. Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, har uttalat sig om att byggföretagen är för fantasilösa i sina åtgärder med för mycket uppsägningar på bekostnad av till exempel utbildningssatsningar och arbetstidsförkortningar.

Mats Pettersson anser att detta inte håller.
— Det är klart att utbildning kan vara bra men ingen vet hur länge lågkonjunkturen kommer att pågå. Ska vi utbilda personalen i tre till fyra år? Och till vad? På så sätt kan man köra företaget i botten, säger han.