Nyheter

5 000 högskoleingenjörer efterfrågas

”Det råder extremt stor brist på högskoleingenjörer” konstaterar Johan Ancker, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen. 5 000 högskoleingenjörer behöver utbildas varje år för att möta de närmaste årens efterfrågan, enligt beräkningar från Kungl