Nyheter

50 miljoner till forskning för mera klimatsmartart cementproduktion

byggkranar mot blå himmel
Tillväxtverket och EU:s Fonden för rättvis omställning beviljar nu drygt 50 miljoner kronor till sex projekt inom cementindustrin. Foto: Getty Images

En cementproduktion utan utsläpp – det är målet för de sex projekt som fått finansiering av Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning. Med hjälp av pengarna ska projekten forska på material och produktionstekniker som används när cement framställs.

Tillväxtverket och EU:s Fonden för rättvis omställning beviljar drygt 50 miljoner kronor till projekt som ska främja förutsättningarna för klimatomställning för cementindustrin. Pengarna ska också bidra till att industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft. Projekten ska forska på koldioxidavskiljning och lagring (CCS), olika typer av alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser. Forskning ska också göras på cementkvaliteter och material i produktionen.

– Med EU-medel från Fonden för en rättvis omställning kan vi ge ett riktat stöd till cementindustrin, som därmed kan ta tekniksprång som är nödvändiga för att uppnå en industri utan utsläpp, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

De projekt som får finansiering är:

 • Post Norm Supersulfated Cement
 • Styrning av produktkvalitet och energieffektivitet i koldioxidfri cementproduktion med termisk plasma
  Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Logistik för CCS
  Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Klimatreducerad betong genom cementindustrins omställning för kommande infrastruktur- och industrietableringar i kallt klimat
 • Cement med låg klinkerhalt
  Projektägare: Luleå tekniska universitet
 • Concrete action in the cement industry and the cement and concrete supply chain
  Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Programmet omfattar 2,9 miljarder kronor

Om EU-fonden Fonden för rättvis omställning

 • Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi.
 • Fonden fokuserar på industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft.
 • Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för klimatomställning av stålindustrin i Norrbottens, metallindustrin i Västerbottens och mineralindustrin i Gotlands län.
 • Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät.