Nyheter

60 meter av Gamla Årstabron byts ut

Fr v: Magnus Ljungman Pettersson, projektchef, Stephen Paul, blockchef och Mårten Furubom, produktionschef på Skanska. I bakgrunden ses hur mittensektionen är på väg att sänkas ner, ett arbete som beräknas ta fem timmar. Foto: Susanne Bengtsson.

Förra veckan inleddes arbetet med att lyfta bort mittensektionen på Gama Årstabron i Stockholm. Den 400 ton tunga brodelen firades ned med vajerdomkrafter för att sedan fraktas bort vattenvägen på pråmar.

Den här veckan ska den nya brodelen monteras.

Hela projektet är väldigt komplicerat, säger Stephen Paul, stålblockchef på Skanska.

Den 90 år gamla och k-märkta Gamla Årstabron är en järnvägsbro med två spår för all södergående tågtrafik till och från Stockholm. Renoveringsarbetet innebär att spårplanet på stålbron ska bytas och betongbrodelens tätskikt kompletteras.

Under våren har Skanska utfört ställningsarbeten och förberedande arbeten på den befintliga stålbron. Arbetet har skett etappvis, sektion för sektion. Först kapades rälsen, därefter skar man loss den gamla stålsektionen. Hittills har man bytt ut sju sektioner på den norra sidan. Dessa lyftes på plats uppifrån och har förankrats med totalt 16 000 skruvar och muttrar.

Den största utmaningen är att byta ut mittensektionen, ett arbete som måste ske vattenvägen.

– Den är 60 meter lång, 13 meter bred och väger 400 ton. Vi har förstärkt bron med stålbalkar för att den ska hålla när vi firar ner den, berättar Mårten Furubom, produktionschef på Skanska.

Arbetet med att fira ner brosektionen tog cirka fem timmar. Den lastades på pråmar som låg och väntade i den tillfälligt avstängda farleden under bron.

– Eftersom inte hela sektionen får plats på en pråm måste vi kapa den på mitten och köra bort delarna på två pråmar, säger Stephen Paul.

På torsdag denna veckan kommer monteringen av de nya mittsektionen, som levereras sjövägen från Södertälje, att ske. Pråmen kommer att balansera så den ligger rakt under bron, och med hjälp av vajrar och domkrafter lyfts jättesektionen från vattenytan till brokrönet.

Allt stål tillverkas i Polen och delarna har gått med båt till Södertälje. 

Tågtrafiken på Gamla Årstabron ska kunna rulla igen den 3 augusti.