Nyheter

63 förslag för ökat byggande

Göran Persson, Agneta Dreber och Olle Wästberg i Nybyggarkommissionen. Foto: Susanne Bengtsson.

Snabbare beslutprocesser, ökad konkurrens och ett större statligt ansvar.

Det är huvudlinjerna i Nybyggarkommissionens rapport för ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

– För att lyckas med att få igång byggandet måste frågan lyftas på statsministernivå, säger Göran Persson, före detta statsminister som ingått i Nybyggarkommissionen.

På torsdagen presenterade Nybyggarkommissionen 63 förslag som ska minska bostadsbristen. Förslagen handlar om snabbare beslutsprocesser, minskade planrisker och bättre möjligheter till finansiering.

Enligt kommissionen finns det inget alexanderhugg som kan lösa alla problem. Istället krävs ett intensivt reformarbete på alla nivåer, från stat, landsting och kommuner till domstolsväsende. Parallellt behöver konkurrenstrycket och effektiviteten i byggbranschen stärkas.

– Bostadspolitiken har inte blivit lättare sedan jag slutade, konstaterar Göran Persson.

Han är nöjd med de 63 förslag man nu presenterar och tror att det är åtgärder som riksdagen kan enas om. Förslagen bör genomföras av den nya riksdagen under dess första arbetsår.

– Bostadsfrågorna måste ta sig in i regeringskansliets centrum och helst ska en statsminister göra frågan till sin egen. Om man inte lyfter bostadsfrågan på statsministernivå under nästa mandatperiod så kommer det inte hända något, säger Göran Persson, själv före detta statsminister.

Bland de förslag Nybyggarkommissionen framför finns bland annat ett ökat statligt ansvar för infrastrukturen.

– Staten måste åter bära en del av risken i bostadssektorn, främst genom att knyta infrastrukturinvesteringar till bostadsbyggande, säger Göran Persson.

Man vill också öka kraven på kommunerna att ta sitt ansvar.

– Det går inte att acceptera att vissa kommuner inte vill hjälpa till. Om man fastnar måste problemet lyftas upp på regional eller statlig nivå.

Kommunerna ska å sin sida kunna återta markanvisningar om ett projekt inte igångsatts inom rimlig tid – och dela ut till annan intressent.

Kommissionen föreslår också mildare buller- och parkeringsnormer. Boverket bör överta ansvaret för bullerreglering.

– Dessutom bör man lämna bedömningen av boendemiljön till konsumenterna. Detta kan man göra genom att bullerdeklarera bostäder, säger Agneta Dreber.

Att Sverige har de högsta byggkostnaderna i EU är inget som kommissionen är stolt över. Det svenska plan- och regelsystemet har blivit ett konkurrenshinder, vilket bland annat visas av att  så få internationella företag givit sig in på den svenska marknaden.

– Vi måste få en ökad internationell konkurrens, säger Olle Wästberg

Bolånetaket vill man gärna slopa.

– Bolånetaket tror vi inte på. Det stoppar många från att komma in på bosstadsmarknaden. Vi vill istället se en amorteringskultur, säger Göran Persson.

I Nybyggarkommissionen ingår:  Göran Persson, före detta statsminister,  Agneta Dreber, ordförande i Sveriges Radio samt vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet (FP), chefredaktör för Expressen och chef för Svenska Institutet.