Nyheter

67 dog på jobbet 2008

Förra året minskade de dödliga arbetsplatsolyckorna. Men byggbranschen ligger högt i statistiken över olyckor med dödlig utgång, 17 personer dog på byggarbetsplatser under 2008.

Dödsolyckorna i arbetslivet har minskat markant enligt Arbetsmiljöverkets senaste sammanställning. Trots den kraftiga ökningen under första halvan av året, minskade dödsolyckorna med elva procent jämfört med 2007.

Bland arbetstagare minskade dödsolyckorna kraftigt, med över 18 procent, eller från 65 fall till 53 på ett år. Däremot dog betydligt fler egenföretagare i arbetsolyckor förra året jämfört med året innan. Där har olyckorna ökat från tio till fjorton på ett år. Totalt omkom 67 personer 2008.

Efter byggbranschen, med 17 omkomna i fjol, är jord- och skogsbruk samt tillverkning och transport de värst drabbade branscherna. Fordonsolyckor låg bakom fler än en tredjedel av dödsolyckorna under 2008.

”Träffad av nedrasande material” var den näst vanligaste orsaken. I de flesta fall inträffade dessa olyckor i samband med lastning, ofta genom att godset kom farande över chauffören som krossades eller klämdes till döds. Även fall från höjd och strömgenomgång hör till de vanligaste dödsorsakerna.

Anställda i små företag och egenföretagare drabbas oftast av dödsolyckorna, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Men även ålder och kön har stor betydelse. Åldersgruppen 55 år och äldre ligger sämst till. Också unga upp till och med 24 år är överrepresenterade. Ungefär nio av tio som dör i arbetet är män.

Under det senaste halvseklet har antalet dödsolyckor bland arbetstagare minskat kraftigt i Sverige, från 425 fall i mitten av 1950-talet till omkring 50 fall runt millennieskiftet. Därefter minskar inte längre dödsfallen, det finns snarare en liten tendens till ökning.

Den markanta nedgången under det senaste året är därför av stor betydelse, även om det är för tidigt att tala om ett trendbrott.

Esref Okumus / Arbetarskydd