Nyheter

7 tips från naturen som lyfter ditt kontor

Den brittiske designgurun Oliver Heath.

Genom att använda element från naturen kan man öka både produktiviteten och trivseln i ett kontor. Det menar den brittiske designern Oliver Heath som ligger bakom rapporten Creating Positive Spaces.

Många upplever att de blir mindre stressade och mer kreativa när de visats i naturen. Men det är inte bara en känsla. Nu finns det psykologiska studier som visar att man kan förbättra både den fysiska och den mentala hälsan genom att inkludera naturliga element i kontorsmiljön. Det leder också till ökad produktivitet och minskad stress.

– Det största kostnaden för många företag är de anställda. Om vi kan öka produktiviteten och kreativiteten bland de anställda finns det mycket att vinna för företaget. Ett sätt att åstadkomma det är att använda design som drar lärdom av naturen för att skapa bättre arbetsplatser, säger Oliver Heath.

Han har tagit fram rapporten Creating Positive Spaces tillsammans med sig team på uppdrag av det internationella inredningsföretaget Interface. Och vi träffar honom i företagets showroom på Södermalm i Stockholm när han presenterar rapporten för press och inbjudna inredningsarkitekter.

Oliver Heaths syn på hur man skapar en bra arbetsmiljö grundar sig på en inredningsfilosofi som kallas biofilisk design. Kortfattat är det en sammansättning av olika teorier och verktyg för att ta in naturens element i vår arbetsmiljö. Syftet är att skapa en känsla av samhörighet och minska upplevelsen av stress.

–  Jag vill hämta inspiration från naturen för att förbättra kontorslandskapet och föra samman människor. Det finns forskning som visar att vi mår bättre och blir mer kreativa om vi känner samhörighet med våra arbetskamrater, säger han.

Han lyfter fram ett exempel där ett företag utökade kontorsytan med en tredjedel och tillförde mer utrymmen med inslag från naturen där de anställda kunde mötas. Resultatet blev en större känsla av samhörighet, ökad kreativitet och ett större utbyte av idéer. De ledde också till att man tog mer raster.

– Det är bra med raster. Vi behöver ta en paus efter två timmars arbete. Om vi gör det tillsammans med våra kollegor ger det också ett tillfälle att utbyta tankar och idéer. De i studien som tog mer raster var också mer framgångsrika, säger han.

Det personliga mötet ansikte mot ansikte blir extra viktigt i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö. Idag finns det tekniska hjälpmedel som bidrar till att vi kan komma i kontakt med vem som helst när som helst i princip var som helts i i världen. Allt fler kontor utformas också med utgångspunkt från att alla anställda inte kommer vara på plats samtidigt. Många minskar antalet arbetsplatser och räknar med att en ganska stor procent kommer jobba delvis hemifrån. 
Ofta motiverar man det med att det finns tekniska hjälpmedel som möjliggör distansarbete. Det kan vara via mail, Skype eller andra appar men det ersätter inte det personliga mötet. När vi kommunicerar med andra människor är 70 procent ickeverbal kommunikation och exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Du får inte alls samma kvalité på kommunikationen med tekniska hjälpmedel som när du träffas ansikte mot ansikte med någon, menar han.

– I den digitala eran som vi lever i nu behöver vi den fysiska känslan av samhörighet mer än någonsin. Alla som haft ett skypemöte där tekniken strular och ljudet försvinner vet hur galen och stressad man kan bli. Vi har mer kontakt med varandra än någonsin tidigare med alla nya tekniska hjälpmedel men samtidigt upplever många människor att de är ensamma och isolerade. Det är ett problem både för privatpersoner och det för företag och organisationer. Som designer är jag intresserad av att skapa mötesplatser där man träffas ansikte mot ansikte. Och jag är speciellt intresserad av att använda element från naturen för att minska stress och ångest, säger Oliver Heath. 
Han menar att skräckexemplet är att komma in i ett kontor med rad efter rad med skrivbord där allt ser likadant ut.

– Hjärtat sjunker i kroppen när jag kommer till en sådan arbetsplats. Jag kanske kan förlika mig med att jobba där men jag inser att jag kommer må skit. Vi behöver utrymmen med olika utformning för olika behov för att bli produktiva och må bra, säger han. 

Av: Samuel Karlsson

7 tips för bättre kontorsmiljö


Att inkludera natur och naturliga element i inredningen – så kallad biofilisk design – har visat sig förbättra mental och fysisk hälsa, öka produktiviteten och minska stressen. Här listar vi sju konkreta förslag från Interface Community Guide som visar hur biofilisk design kan användas för att skapa samhörighet och öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Diversity of spacesSe till att det finns flera utrymmen designade för olika behov, preferenser och aktiviteter. 
Zoning spaces
Med olika naturmaterial, växter och mönster som påminner om den naturliga floran kan man dela in, bygga och skapa tydligt avdelade mötesplatser. 

Soft boundaries
Att skapa mjukare gränser kan underlätta övergången mellan olika utrymmen och bidra till att medarbetare samlas och interagerar. Att skapa siktlinjer från ett område till ett annat binder dem samman och skapar en känsla av intriger, mysterium och en önskan att utforska. Detta uppmuntrar till rörelse och bidrar till att människor stöter på varandra och interagerar.

Collision spaces
Det här är utrymmen där någonting kan hända. Frekvent kontakt med medarbetare kan göra oss mer öppna för andra idéer, uppmuntra kreativitet och en känslomässig öppenhet. Om vi blir för statiska begränsar vi vår kontakt med andra ​​ och möjligheter till tillfälliga möten.

Growing spaces
Utrymmen som anpassar sig och utvecklas med användarna. Dessa ytor skapar långsiktiga interaktioner och relationer medarbetare emellan.

Sensory spacesYtor som är utformade för att vädja till eller ha en positiv effekt på en rad sinnen – inklusive ljud, lukt, beröring och smak i stället för att bara vara tilltalande för ögat.  

Triangulation
En kontaktpunkt som förbinder människor. Detta ökar möjligheterna till konversation eller samling av människor och gör dem mer bekanta med varandra.