Nyheter

70 bolag ska minska energiförbrukning

Hittills har 70 bostadsbolag skrivit under Skåneinitiativets löfte om att minska sin energianvändning med 20 procent till 2016. I oktober möts Sabo-företagen för att diskutera hur målet ska nås i praktiken.

I vintras sammanstrålade de allmännyttiga bostadsbolagen i en energidebatt. 80 av dem enades om att minska energianvändningen med minst en femtedel. I nuläget har 70 av de 80 företagen skrivit under Skåneinitiativet och nya företag tillkommer.

Sabo:s fastighetsutvecklingschef Ulrika Jardfelt, som var initiativtagare till energibesparingsuppropet, är nöjd.

— Företagen har gått hem och diskuterat om och hur de ska kunna klara målet innan de har skrivit under. Det märks att de tar frågan seriöst och har velat förankra den på hemmaplan, säger Ulrika Jardfelt.

De 70 bostadsföretagen förfogar över sammanlagt 255 000 lägenheter eller 19 miljoner kvadratmeter lägenhetsyta. Om de lyckas nå målet om 20 procents energibesparing skulle det innebära sammanlagt 0,7 TWh per år.

— Nästa steg blir att diskutera hur arbetet ska gå till i praktiken, något som vi ska ta tag i under hösten, säger Ulrika Jardfelt.

Den 15-16 oktober arrangerar Sabo konferensen ”Från ord till handling” i Västerås. Det blir en konferens som ska fokusera på hur bostadsbolagen konkret ska kunna minska energianvändningen med minst en femtedel.