Nyheter

75 aktörer i Göteborg i gemensam miljösatsning

Göteborg
75 aktörer från bygg- och fastighetsbranschen har nu anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Foto: Getty Images

Totalt 75 aktörer har anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Nyligen var det kick off för att starta samarbetet.
– Det är städerna och EU som driver klimatfrågan framåt och den här plattformen är verkligen en möjliggörare, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är en lokal plattform för strategisk samverkan initierad av Business Region Göteborg. Här samlas hela värdekedjan inom bygg- och fastighetsbranschen för att tillsammans med Göteborgs Stad och akademin hitta nya lösningar som kan ge en snabbare omställning.

Samarbetet ska drivas utifrån behov inom olika utmaningsområden, allt från regelverk till nya material. Plattformen utgår från tio konkreta åtaganden som tar avstamp i fem nyckelfaktorer i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Sedan Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande lanserades i samband med Frihamnsdagarna i augusti har drygt 75 aktörer från hela värdekedjan anslutit.

– Intresset och engagemanget har varit överväldigande under hösten. Nya företag ansluter hela tiden, och den strömmen kommer att fortsätta, det är jag helt övertygad om. Energin var påtaglig på kickoffen. Nu har vi en plattform där vi kan börja samarbeta på riktigt. Det känns väldigt tillfredsställande, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

– Det är städerna och EU som driver klimatfrågan framåt och den här plattformen är verkligen en möjliggörare. 2019 stod bygg- och fastighetsbranschen för 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 35 procent av avfallet i landet så det är en otroligt viktig bransch att ställa om. Men nu händer det verkligen. Det finns en oerhörd vilja – branschen vill, staden vill, akademin vill. Och med plattformen går Göteborg före.

Bakgrund

Bakgrunden till plattformen är Sveriges riksdags beslut att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i linje med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att nå målet.
Här mer om plattformen här.