Nyheter

Aarsleff tilldelas entreprenad i Södertälje sluss

Södertälje sluss. Foto: Per Sikström, Sting

Aarsleff Ground Engineering AB har av Trafikverket tilldelats kontrakt om att utföra en av entreprenaderna i Södertälje sluss och kanal. Kontraktssumman uppgår till 376 miljoner kronor.


Aarsleff Ground Engineering AB, svenskt dotterbolag till det danska byggföretaget Per Aarsleff A/S fått, har fått uppdraget som omfattar cirka 1000 löpmeter bakåtförankrad AZ och RD spont, att komplettera tidigare installerad spont samt se över befintliga konstruktioner. 
Projektet är komplext och det finns flera utmaningar i och med den pågående fartygstrafiken samt de geotekniska förhållandena i marken. 
 
– Som grundläggare med specialistkompetens inom marina konstruktioner är jag mycket glad över att få förtroendet att utföra all spontarbete längs kanalen, säger Niclas Brogren, VD på Aarsleff Ground Engineering AB, i ett pressmeddelande.

Projektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i MälarenSödertälje sluss och kanal är en del av Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. 

Uppdraget är en utförandeentreprenad med förväntad byggstart vid årsskiftet 2021/2022 och entreprenaden förväntas stå klart hösten 2023.

Södertälje sluss har tidigare kantats av problem. Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016, och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören, Züblin Scandinavia, i projektet förra året.

Samarbete mellan Sjöfartsverket och Trafikverket:

  • Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. 
  • Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna.
  • Sjöfartsverket kommer således att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.