Nyheter

Åby Arena – unikt mässbygge

Bredvid den 10 500 kvadratmeter stora Åbymässan byggs ett 16 våningar högt hotell. Bild: Arkitektbyrån design Göteborg

Åby Arena i Mölndal är ett av BRA Byggs största projektet genom tiderna. I ordern, värd över 500 miljoner kronor, ingår en ny mässanläggning och ett 16-våningar högt hotell. 
Projekt har präglats av flera aktörer – något som varit både en tillgång och en utmaning.
– Det har varit roligt att jobba så nära byggherren, men också att vi haft hyresgästen med oss i projektet från början, säger Magnus Riemer, vd hos byggentreprenören BRA Bygg.
 

Vid Åby travbana i Mölndal pågår slutarbeten för den 10 500 kvadratmeter stora Åbymässan samt ett 16-våningar högt hotell. Båda anläggningarna ingår i nya Åby Arena, ett projekt som omfattar totalt 31.000 kvadratmeter yta och består av både, hotell, mässhallar, konferens/hörsalar, nya läktare med mera.

Mässan, där bland annat Bygg Göteborg ska äga rum 21-22 mars, stod klar i januari.

– Det finns ett stort uttalat behov av nya fysiska mötesplatser i vår allt mer digitala värld, och eventbranschen växer därför kraftigt, säger Joachim Warnberg, vd Easyfairs Norden, som ansvarar för mässverksamheten i Åby.

– Här får vi en modern och flexibel yta där vi kan arrangera flera olika event samtidigt. Dessutom har vi tillgång till 20 000 kvadratmeter utemiljö vid travbanan.

Åbymässan ägs av Åbytravet tillsammans med fastighetsbolaget Klövern. Easyfairs har varit en viktig part genom sin roll som hyresgäst.

– Vi fick förfrågan från Easyfairs, en av Europas största mässarrangörer, om vi var intresserade som fastighetsägare att bygga en mässa. Genom att vi hade dem med oss från början kändes det som ett säkert projekt, säger Göran Joneskär, regionchef på Klövern.

Ett partneringsamarbete var det som kändes mest naturligt att ingå för byggprocessen.

– Det fanns aldrig något annat alternativ. Om vi skulle ha valt att skicka ut färdiga handlingar på marknaden fanns risken att vi tänkte fel och tappade i tid, säger Göran Joneskär.

Det Göteborgsbaserade byggbolaget BRA Bygg fick uppdraget av Klövern och Åby Travsällskap att uppföra Åby Arena, en order värd över 500 miljoner. Åby Arena är ett av de största projektet i BRA:s historia.

BRA Bygg tog fram en kalkyl för både mässhallen och hotellet för att säkerställa ekonomin i projektet tidigt. Innan byggstarten för mässan våren 2017 jobbade man parallellt med detaljplane- och bygglovsprocess. Projektet överklagades också av villaägare i området.

– Det har varit roligt att jobba så här nära byggherren, men också att vi haft hyresgästen med i projektet från början, säger Magnus Riemer, vd och koncernchef BRA Bygg.

Han tycker att den största utmaningen funnits i projekteringsskedet.

– Projektet ska fungera för tre olika parter – mässa, hotell och trav – med olika verksamheter som inte får störa varandra. Vi kom ner i detaljnivå väldigt tidigt i projektet.

Göran Joneskär nämner avtal och fastighetsbildning som kritiska moment i det tidiga skedet.

Under själva byggprocessen handlade det snarare om att störa pågående verksamheter så lite som möjligt.

– Hästar är känsliga, konstaterar Göran Joneskär.

– Vi gjorde grundläggningen för mässhall och hotell samtidigt för att störa under så kort tid som möjligt. Båda byggnaderna har egentligen uppförts parallellt, säger Magnus Riemer.

Grunden i mässanläggningen består av pålad platta på mark. Stommen av betong och stål. I större delen av hallen är takhöjden åtta meter och alla installationer kommer från taket. Golvet utgörs av slipad betong, och under golvet har man placerat en nedgrävd sprinklertank.

– Mässan är till stor del platsbyggd med både gjutna väggar och prefabväggar.

Hotellbyggnaden består av en betongstomme och fasadelement i betong. Hotellet, som kommer att drivas av, Hotell Kung Karl-koncernen, HKC,  får 223 rum och öppnar under våren 2019.

– Det här är ett häftigt projekt att vara med om, då det består av så många olika delar och parter som samverkar. Vi har haft en bra dialog med Klövern. Rent byggtekniskt är det inte ett svårt projekt, men installationerna är en utmaning, säger Patrik Jansson, platschef på BRA Bygg.

– Något annat som blev en extra utmaning var att vi höjde hotellet från 14 till 16 våningar ganska sent i projektet, säger Göran Joneskär.

Aktörerna är nöjda med hur samarbetet fungerat.

– Ambitionen har varit hög från alla parter, säger Göran Joneskär.

– Mässan blir ett fotavtryck. Mölndal är en kommun som utvecklas väldigt positivt, menar Magnus Riemer.

Joachim Warnberg är också nöjd.

– Bygget har flutit på relativt smärtfritt, och alla aktörer har kunnat samverka på ett effektivt sätt. Vi känner dessutom att vi fått ett starkt stöd av kommunen.

Att det byggs helt nya mässanläggningar hör heller inte till vanligheterna. 2012 byggdes nya Malmömässan, som också drivs av Easyfairs. När Åbymässan färdigställs blir det den fösta nya mässan på över 40 år och man ser till anläggningar som byggt från grunden istället för att byggas om, byggas till eller flyttas.

– Såvitt vi känner till var Sollentunamässan från 1973 det senaste större ”nettotillskottet” av mässyta i Sverige. Sollentunamässans mässfunktion togs senare över av Kistamässan. I Åby har målsättningen varit att skapa en unik destination genom de olika delarna i Åbysamarbetet, säger Joachim Warnberg.

FAKTA

Åby mässa:

 • Den 10 500 kvadratmeter stora mässhallen kan delas i tre sektioner. Här finns också fyra mobila konferensrum, konferenssalar, restauranger, Åby Travsällskap, en ATG spelstation och 2000 p-platser.
 • Byggherre: Klövern och Åby Travsällskap
 • Byggentreprenör: BRA Bygg
 • Hyresgäst/operatör: Easy Fairs
 • Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg
 • Ägare: Klövern (70%) och Åbytravet (30%)

Åby hotell:

 • 223 rum, 16 våningar samt en takterrass. Hotellet erbjuder även möteslokaler, takterrass med lounge, kontor och Friskis & Svettis-gym.
 • Byggherre: Klövern
 • Entreprenör: BRA Bygg
 • Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg
 • Operatör: HKC
 • Öppnar: april/maj 2019