Nyheter

Ägarlägenhet i nybyggen från 2009

Regeringen föreslår att ägarlägenheter införs i nyproduktion redan från nästa år. Sveriges Byggindustrier tror att den nya boendeformen ger ökad nyproduktion av bostäder.

— Vi tror att det här kan vara ett incitament till att öka nyproduktionen i bostadssektorn, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, BI.

Dessutom tror han att många bostadsspekulanter kan vara intresserade av den nya boendeformen.
— Det här ger möjlighet för människor att så att säga ”pensionsspara i ägarlägenhet”, att investera sina besparingar i en bostad de kan hyra ut i stället för att lägga sina pengar på till exempel aktier. En del resurser kan på så sätt flyttas till bostadssektorn.

Enligt förslaget som Justitiedepartementet presenterade under måndagen ska den som har en ägarlägenhet fritt kunna hyra ut den, utan att behöva begära tillstånd för uthyrningen på samma sätt som bostadsrättsinnehavare behöver göra.

Enligt promemorian ska det i ett första skede vara möjligt att bilda ägarlägenheter i nyproduktion och först på sikt i befintliga hus. Gemensam egendom som trapphus, fasader och gemensamma utrymmen ska ingå i en samfällighet som kan förvaltas av en särskild förening.
— Vi tror att det finns utrymme för en ny boendeform i Sverige, där den som äger lägenheten inte blir lika beroende av sina grannars ekonomi och engagemang.

Promemorian har utformats som ett utkast till lagrådsremiss, eftersom en lagändring kommer att krävas för att den nya boendeformen ska kunna införas. Bland annat uppger departementet att rättsförhållandet mellan grannar måste tydliggöras.

Förslaget har nu skickats ut på remiss och föreslås träda i kraft 1 april nästa år.

Läs promemorian om ägarlägenheter i sin helhet (pdf-fil)