Digitalisering

AI-verktyget som minskar felen i byggprocessen

De tre ingenjörerna bakom AI-verktyget. Från vänster Mohammed Barikan, Sourosh Ehsani och Siavash Ehsanzamir.
De tre ingenjörerna bakom AI-verktyget. Från vänster Mohammed Barikan, Sourosh Ehsani och Siavash Ehsanzamir. Foto: Samkonsult

I byggprocessen sker misstag som vållar problem och höga kostnader. Därför har svenska ingenjörer utvecklat ett AI-verktyg som bidrar till att minska felen och få ett säkrare informationsflöde.

Det kostar att göra misstag. Byggbranschen dras med stora kostnader som orsakas av fel och brister. Handlingar har felaktiga uppgifter, information har inte förmedlats rätt eller beställningar är ofullständiga. I hela byggprocessen sker misstag som vållar problem.

– Till en skola var 300 dörrar felbeställda, de hade fel ljudklassnivå och fel utformning av låsfunktionen. Samtliga dörrar demonterades och nya behövde beställas, säger byggnadsingenjören Siavash Ehsanzamir med ett exempel. Det ställs extremt mycket krav i alla delar av byggprojektet.

Han är grundare och delägare av ett Stockholmsbaserat ingenjörsföretag som vill lösa problemen och felen som uppstår. Därför har de utvecklat ett unikt AI-verktyg.

Tränar AI-verktyget

– I vårt verktyg har vi lagt in en enorm informationsmängd efter byggbranschens behov med nationella lagar och regler som andra AI-tillämpningar inte har. Vi tränar verktyget så att det lär sig reflektera på ett unikt sätt. Därför är vi ensamma om denna lösning på den svenska marknaden, säger Siavash Ehsanzamir.

AI-verktyget, med det passande namnet Scentia som betyder kunskap på latin, hjälper ingenjören att kvalitetssäkra projektet. I verktyget har deras egna AI-utvecklare lagt in information som behövs i byggprocessen, som AB 04, lagar, föreskrifter, standarder, regelverk och liknande underlag.

Ett användningsområde är granskning, som ofta är en flaskhals i projekten. Det krävs att byggingenjören har alla data tillgängliga och har koll på regelverket och standarder för att undvika fel under granskningen. Då måste ingenjören lägga tid på att ta fram korrekt information. Tidsbrist och den mänskliga faktorn gör att misstag sker. Det problemet löser AI-verktyget.

Ger förslag på lösningar

– Ingenjören laddar till exempel upp ett dokument med rumsbeskrivning och dörrar. Scentia granskar dokumentet mot den inmatade informationsmängden av lagar och standarder, upplyser ingenjören om man förbisett en egenskap och ger förslag på lösning. AI kan också ta fram rätt standard och citera information ur standarden som man behöver och även länka till standarden.

Arbetssättet bidrar till att säkra informationen och även till olika aktörer i byggprojektet.

En annan tidsödande utmaning på många ingenjörskontor är att skapa dokumentationen i projektet. Det har man tagit med i utvecklingsarbetet.

– Ingenjören matar in en rumsbeskrivning med innehåll och egenskaper och ber sedan AI att automatiskt generera ett komplett dokument. Det sparar mycket projekttid.

Granskar sig själv

Scentia kan också besvara en fråga med rätt information och ge en hänvisning i en länk. Men verktyget är definitivt inte som en vanlig sökmotor, poängterar Siavash Ehsanzamir.

– AI-verktyget har en kognitiv förmåga och kan faktiskt granska sig själv där den frågar sig om den besvarade allt som standarden kräver. En självkontroll.

Möjligheterna med dagens AI-teknik är enorma. Ingenjörernas AI-verktyg kan förstå en fråga i ett större sammanhang och utifrån det ge en egen bedömning.

– Därefter är det upp till ingenjören att välja om man vill använda informationen eller ej. Ytterst är det vi människor som fattar beslut hur den ska användas, säger Siavash Ehsanzamir.

Har lagt in rättsfall

Detta kommer väl till pass i juridiska sammanhang. Utvecklarna har lagt till rättsfall från domstolsprocesser, från tingsrätt till Högsta domstolen. Istället för att parterna riskerar att stämma varandra i en tvist kan de studera hur liknande fall har behandlats. AI-verktyget är opartiskt och ger sin bedömning. Sedan är det upp till parterna hur man vill gå vidare.

Siavash Ehsanzamir och hans kollegor på Samkonsult beräknar att lansera AI-verktyget i början av 2024. De hoppas nå en säkrare byggprocess med färre fel och minskade kostnader där projekttiden används på ett klokare sätt.

Love Janson