Nyheter

Akademiska Hus miljonsatsar

2009 var ett svårt år. Fast inte för Akademiska Hus. Under 2009 finansierade man mer projekt än någonsin tidigare, och ökade sina satsningar med 70 procent jämfört med föregående år.

– Totalt sett handlar det om satsningar på cirka 15 miljarder kronor, säger Mikael Lundström, vd på Akademiska Hus. Akademiska Hus har lärosäten som sina kunder. Många av dessa har fått en förbättrad ekonomi de senaste åren.

– Våra kunder är nästan kontracykliska. I lågkonjunkturen tenderar staten att satsa mer på utbildning. Dessutom är det enorma årskullar nu som söker till skolorna, därför vill man satsa, säger han.

Vad är det för satsningar?</b> – Det är många lärosäten som satsar på science parks, alltså områden där företag huserar i närheten av universitetet. Jag tror att vi kommer att få se mer av detta.

Av alla lärosäten är just nu Karolinska institutet och Lantbruksuniversitetet i särklass med storsatsningar på nya lokaler.

Vilka är de största projekten som påbörjats eller precis avslutats?

– I Uppsala invigdes campuset Pedagogikum vid årsskiftet. Och Karolinska institutet får under våren ett nytt science park-hus.