Nyheter

Akademiska Hus och NCC vinner arbetsmiljöpris

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Skiss: Tema
Akademiska Hus tillsammans med NCC vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris för sitt omfattande säkerhetsarbete vid utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris, som i år delas ut för andra året i rad, uppmärksammar arbetsteam som har gjort skillnad gällande den absolut viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag.  

I år nominerades 17 olika team som representerar hela kedjan i ett byggprojekt: byggherrar, entreprenörer och leverantörer. Priset för 2020 går till teamet i Nya Ångström etapp 4, ett byggprojekt som uppförs åt Uppsala universitet och omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter. Bakom det lyckade säkerhetsarbetet står byggherren Akademiska Hus tillsammans med entreprenören NCC. 

– Förutom en säker arbetsmiljö bidrar ett fokuserat arbetsmiljöarbete också till mer ordning och reda på bygget och effektivare processer. Det känns extra roligt att få ta emot detta pris som ett kvitto på att vårt arbete har nått goda resultat som kan inspirera andra i branschen, säger Hayar Gohary, projektdirektör för Akademiska Hus. 

Juryns motivering lyder: Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.”

– Jag och juryn är imponerade av hur team Ångström har lyckats att skapa motivation och engagemang kring arbetsmiljöarbetet. Extra roligt är att de tagit fram en modell som ser till att produktionens erfarenhet tas till vara för att få en säkrare projektering. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.”Ulrika Dolietis, vd Håll Nollan.

I Team Ångström ingår: Ove Eriksson, Akademiska Hus, Namo Rashid, Akademiska Hus, Henrik Roos, NCC, David Jansson, NCC, Johan Widerlöv, NCC, Marija-Kovac Bremler, NCC, Aron Torstensson, NCC, Tomas Larsson, NCC, Patrick Johansson, NCC, Simon Högberg, NCC.
Om utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet
Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Satsningen omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö. Akademiska Hus investerar cirka 1,2 miljarder kronor i projektet. Inflyttningen sker i två etapper – hösten 2020 och våren 2022.

Om Håll Nollan
Alla i byggbranschen ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, är en vision som idag delas av över 70 medlemmar i Håll Nollan. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Här samverkar företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Vår övertygelse är att vi tillsammans kan lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana, och väcka opinion för noll olyckor i byggbranschen.