Nyheter

Akademiska Hus <br></br> bryter mot lagen

Akademiska Hus följer inte reglerna som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster. Därmed bryter byggherren mot lagen, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket ser Akademiska Hus som en upphandlande myndighet. Därmed ska varje upphandling som bolaget gör följa lagen om offentlig upphandling.

Själv anser Akademiska Hus inte att den är en upphandlande myndighet. Men Konkurrensverket menar att flera domar vid EG-domstolen har klargjort vilka organisationer som är skyldiga att följa upphandlingsdirektivens bestämmelser. Av domarna framgår att hela verksamheten i ett bolag, även delar som drivs kommersiellt, ska följa regelverket om en liten del av verksamheten uppfyller allmännyttiga behov.

Akademiska Hus förvaltar statens fastigheter och lokaler, samt bygger nya fastigheter. Den dominerande kundgruppen är universitet och högskolor.