Nyheter

Åklagare: Peab blåsta på 18 miljoner

Två anställda lurade ett Peab-bolag på nära 18 miljoner kronor. Det hävdar åklagaren som har åtalat åtta personer i en bedrägeri- och muthärva.

Rättegången pågår just nu i Solna tingsrätt. Härvan handlar om anläggningsföretaget KPK Entreprenader, som köptes av Peab 2001 och nu ingår i Peabkoncernen. När bolaget vid årsskiftet 2008/2009 skulle fusioneras med Stockholms Entreprenader, ett av Peabs dotterbolag, upptäcktes flera fall där KPK hade överfakturerats. Peab inledde en utredning och polisanmälde saken under sommaren 2009. Nu har härvan nått tingsrätten. Enligt åtalet har den tidigare vd:n och platschefen vid KPK lurat företaget på 17,6 miljoner kronor. De ska ha samarbetat med andra företag, som har utfärdat osanna fakturor som KPK har betalat. Två av företagsföreträdarna som har åtalats är släkt med KPKs före detta platschef. Åtta personer står åtalade i rättegången. Förutom cheferna vid KPK är det flera företrädare för andra bolag samt en projektledare vid det kommunala bolaget Stockholms Hamnar. Åklagare Gunilla Carlson menar att de åtta har gjort sig skyldiga till diverse ekonomisk brottslighet. De två före detta anställda vid KPK Entreprenader är åtalade för grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri, och projektledaren vid Stockholms Hamn för grovt mutbrott. Projektledaren anklagas för att ha tagit emot mutor av platschefen på KPK och av företrädaren för ett annat bolag. Projektledaren och hennes sambo ska ha fått varor till ett värde av 75 000 kronor och sambon ska också ha fått 1,7 miljoner kronor i lön och löneförmåner. KPK har haft ramavtal med Stockholms Hamn och åklagaren hävdar att projektledaren mutades för att hon skulle tilldela KPK uppdrag samt underlätta för pågående projekt. Peabs vice vd Mats Johansson säger att Peab har gjort en översyn av sin interna kontroll efter att bedrägerihärvan uppdagades. De förbättringar som ansågs behövas gjordes då. – Men det var inte särskilt mycket. Vi har bedömt att de system vi har är helt okej. Nu jobbar vi med de fall där vi ser att det har brustit. Det handlar om enskilda som inte kan hålla sig på rätt sida regelverket, säger Mats Johansson. Bedrägerihärvan på KPK upptäcktes genom att en anställd slog larm. Enligt åtalet har brotten begåtts mellan 2007 och 2009. – Det här är sofistikerat, det är inte någon spontanbrottslighet. Det är uträknat och uttänkt och något man har jobbat med under lång tid, säger Mats Johansson. Rättegången kommer att avslutas i nästa vecka. Åklagaren har ännu inte tagit ställning till vilket straff hon ska yrka på om de misstänkta fälls för brotten. Samtliga åtalade förnekar brott. De båda misstänkta cheferna på KPK har sagts upp.