Nyheter

Åklagaren nöjd trots friande dom

— Jag är nöjd med att tingsrätten har funnit mitt resonemang om skyddsombuds ansvar riktigt, säger kammaråklagare Kjell Jannesson till Arbetarskydd.

I domen från Umeå tingsrätt utesluts inte att skyddsombud kan ha straffansvar. Men i det här fallet har oaktsamheten inte varit grov och därmed inte straffbar.

Kjell Jannesson menar att tingsrättens tolkning av arbetsmiljölagen bara gäller skyddsombud:
— Det är deras speciella uppgifter som gör att de har större ansvar än andra anställda.

Åklagaren är inte nöjd med tingsrättens dom när det gäller platschefen:
— Det är konstigt att han inte bedöms som grovt oaktsam, när han inte följt regler och rekommendationer om släntlutningar.

Kjell Jannesson har ännu inte bestämt sig för om han ska överklaga domen.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se