Åklagaren överklagar arenadom

Åklagaren överklagar arenadom
Chefsåklagare Alf Johansson överklagar fem av de sex domarna i det så kallade Arenamålet.
Chefsåklagare Alf Johansson överklagar fem av de sex domarna i det så kallade Arenamålet. Fem av de sex åtalade friades i Solna tingsrätt, men nu vill åklagaren att Svea Hovrätt tar upp målet.

– Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt, överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser att det mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

Han väljer att inte överklaga den friande domen mot Anders Elfner, fd vice vd i Peab. 

En av dem som friades i tingsrätten, och vars dom nu alltså överklagas är Erik Paulsson, ordförande i Fabege och grundare i Peab. Tingsrätten fann det inte bevisat att något uppsåt funnits vid utbetalning av ersättningar till den dåvarande stadsdirektören Sune Reinhold.

Som grund för detta anger Alf Johansson:

” Jag anser att Paulsson har haft tillräcklig kännedom om Reinholds kommunala tjänst och dess samband med de uppdrag för vilka Reinhold erhållit belöning för att även han skall anses ha för straffbarhet erforderligt uppsåt.”

Åklagaren väljer också att överklaga domen mot Sune Reinhold, som fälldes för mutbrott till villkorlig dom och dagsböter. Han anser att hovrätten dessutom ska bedöma de tillfällen där Reinhold utlovades eller tog emot ersättning som ett grovt mutbrott.

”Tingsrätten har korrekt bedömt Reinholds uppsåt så vitt avser perioden 2007. Han har emellertid även såvitt avser perioden 2008-2010 haft sådan insikt om de arbetsuppgifter han utfört och dessas förhållande till hans tjänst och de till honom lämnade belöningarna att han även beträffande den perioden skall anses ha haft för straffbarheterforderligt uppsåt”.

Solnas före detta kommunalråd Lars-Erik Salminen hör till dem som friades helt i tingsrätten men vars dom nu alltså också överklagas. Enligt åklagaren har Salminens godkännande av belöningar till Reinhold varit helt avgörande. 

”Salminens godkännande av belöning till Reinhold har enligt vad som framkom i tingsrätten varit helt avgörande för att belöningar skulle komma att utbetalas till Reinholm. Även Salminen har därvidlag haft tillräcklig vetskap om innehållet i Reinholds uppdrag och förhållandet till Reinholds tjänst för att även han skall anses ha haft för straffbarhet erforderligt uppsåt.”

Alf Johansson anger slutligen i sitt överklagande att han kommer att besluta om vissa kompletterande utredningsåtgärder varför han begär anstånd med avgivande av bevisuppgift till den 15 juli.

”Det finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort", kommenterar åklagaren sitt överklagande i ett pressmeddelande.

 

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget