Nyheter

Aktiemarknadens byggfavoriter

”Själv kommer jag inte resa på semester med portföljen full av aktier”. Det meddelar ekonomikrönikören Ulf Petersson.

Aktiemarknaden har delat upp de fyra stora byggbolagen i två kategorier på ett sätt som är ganska ovanligt. När det gäller Skanska och Peab är aktieanalytikerna på Stockholmsbörsen över lag positivt inställda till aktierna och räknar med stigande aktiekurser det kommande halvåret.

Det omvända gäller för NCC och JM där antalet analytiker som rekommenderar sälj är dubbelt så många som de som har satt köprekommendation på NCC och JM. Normalt brukar rekommendationerna av aktierna i en och samma bransch vara mer samstämmiga. Det vi ser nu beror på att de fyra bolagen står inför olika utmaningar.

I Skanska är det framför allt bolagets USA-verksamhet som tilltalar analytikerna. Den senaste tidens statistik över påbörjade husbyggen antyder nämligen att den delen av husmarknaden kan ha nått botten. Därtill kommer president Obamas stimulansprogram att leda till mer kommersiella amerikanska byggjobb för Skanska. Skanska har dessutom inte riktigt hängt med under vårens kursrally på Stockholmsbörsen. Aktien har bara stigit med 10 procent i år jämfört med börsen som är upp med det dubbla.

Särskilt blygsam framstår kursutvecklingen för Skanska jämfört med den verkliga byggfavoriten på börsen — Skånebolaget Peab som har gått upp med 70 procent sedan årsskiftet. Samtliga sju analytiker som bevakar Peab har köprekommendation på bolaget.

Peab har klarat sig riktigt bra på börsen eftersom det var framsynt när det köpte tillbaka Peab Industri till moderbolaget i slutet av fjolåret. Peab Industri är en klar konjunkturkudde i denna nedgång eftersom bolaget har investerat kraftigt på senare år och nu står inför en period där kassaflödena kommer att vara klart större än investeringsbehovet. I de bägge mer bostadskänsliga byggbolagen NCC och JM är det säljläge enligt analytikerkårens samlade bedömning. Det är oro för att vi bara är i början på en period av fallande fastighetspriser som har gjort analytikerna negativa.

Personligen tycker jag att det är för tidigt att titta på byggbolagen. Det är en av börsens mest sencykliska branscher och sådana ska man inte ha i början av en konjunkturuppgång om det nu verkligen är det som de senaste månadernas något förbättrade konjunkturstatistik säger.

Det är i sig oklart och dessvärre har bolag som ligger tidigt i cykeln som till exempel gruv- och verkstadsindustrin återhämtat sig väl mycket på börsen, varför dessa inte heller är solklara köpkandidater just nu. Det är inte alls omöjligt att det gamla talesättet på börsen, sell in May and stay away håller under den här börssommaren. Själv kommer jag inte resa på semester med portföljen full av aktier.

Antal köprekommendationer

Antal säljrekommendationer

JM AB

3

5

Skanska AB

9

2

Peab AB

5

0

NCC AB

2

5

Ulf Petersson …

… har lång erfarenhet som både journalist och fondförvaltare. Han har bland annat varit analyschef på Affärsvärlden.