Nyheter

Aktörerna som är först med klimatneutrala bostäder

I somras tog Skanska det första spadtaget för de klimatneutrala radhusen i Gottorps Hage. Foto: Skanska

 På flera håll i Sverige pågår byggandet av klimatneutrala bostäder. Villazero i Borlänge ska bli det första NollCo2-certifierade småhuset, Sköndalsvillan i Tyresö blir det första klimatcertifierade äldreboendet, och i Malmö uppför Skanska sina första klimatneutrala radhus. Dessutom har en första godkänd registrering rörande flerbostadshus kommit in till Sweden Green Building Councils (SGBC).

Sedan tidigare finns NollCO2-certifierade kontorshus och butiker i landet. Exempel på projekt är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö.

Nu har även bostadsbyggandet tagit höjd för att uppnå nettonoll klimatpåverkan, och flera pilotprojekt genomförs med ambitionen att certifieras enligt Sweden Green Building Councils certifiering NollCO2, som innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel ska redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

– Det tar ett par år att certifieras, därför är det bra att registrera projektet så tidigt som det går. Det kan bli svårt att klara gränsvärden om man kommer in för sent i processen eftersom de ska uppnås redan i designskedet, säger Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, som nu tagit fram baselines, beräkningsmodeller, för småhus och vårdboenden.

I Borlänge pågår pilotprojektet Villazero, där Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna samarbetar för att åstadkomma ett klimatneutralt och Nollco2-certifierat småhus – det första i landet.

Hemsö och Oljibe bygger det första NollCO2-certifierade äldreboendet. I oktober förra året togs det första spadtaget för Sköndalsvillan i Tyresö centrum, som får 80 lägenheter samt ett korttidsboende med 12 lägenheter.

Även detta är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils. För att uppnå kraven har byggaktörerna till exempel valt CO2-reducerad betong, återbrukat fasadmaterial, stomme i KL-trä, solceller och gröna tak.

– Materialvalen är den stora frågan och det gäller att i ett tidigt skede se möjligheterna i olika material, och att räkna ut och jämföra utsläpp från olika material. Sedan gäller det att få tag i materialet, vilket kan vara en utmaning, särskilt under en pandemi, säger Johan Albrektsson, Arbetschef på Oljibe, som genomför projektet som en totalentreprenad i samverkan.

Jessica Andersson, projektutvecklare på Skanska Nya Hem som startat upp sina första klimatneutrala radhus, håller med om att materialvalen är en stor utmaning.  

– Utredningstiden har varit den svåraste fasen. När vi inledde arbetet för fyra år sedan såg marknaden inte ut som idag, och fortfarande är det många leverantörer som inte är riktigt framme och som inte kan redovisa EPD:er. Om fem år tror jag det kommer att finnas mycket mer miljövänligt material att välja på, säger hon.

Skanskas projekt Gottorps Hage ligger i Bunkeflostrand i södra Malmö. 14 av de totalt 40 småhusen kommer att byggas som klimatneutrala radhus, de första i Sverige, och de utgör startskottet för Skanskas mål att alla egenutvecklade bostäder ska vara klimatneutrala till år 2030.

– Det är inte långt tid dit. Vi börjar med dessa 14 radhusför att sedan skala upp.

Radhusen kommer inte att certifierade enligt NollCO2, istället har Skanska byggt efter sin egen interna certifiering.

– Den står sig väl när man nu ser hur NollCO2 räknar. Dock var deras modell inte så långt kommen och anpassad för småhus när vi drog igång detta projekt. Men ambitionen är att certifiera nästkommande projekt enligt NollCO2, förklarar Jessica Andersson.

I juli togs ett första spadtag för projektet, och i december kommer stommen att resas. En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong. Radhusen kommer att platsbyggas vad gäller bjälklag och tak, medan väggarna är prefabricerade. Den betong som används till grundplattan har lägre klimatpåverkan genom att cement har bytts mot slagg.

Alla radhus får dessutom solceller på taken och takpannorna ersätts med takpapp. Andra lösningar som ska bidra till minskat klimatavtryck är klimatanpassat tegel och återvunnet byggmaterial, så som isolering och cellplast. Transporterna till bygget sker med fordon drivna på HVO-bränsle.

– Vi har räknat på hur mycket utsläpp olika material genererar och sedan skruvat på varje liten detalj.

Även om Skanska lagt stor vikt vid att få ned utsläppen i materialval och byggprocess så orsakar ett radhus 42 ton i klimatpåverkande utsläpp när det byggs, vilket kan jämföras med ett ”vanligt” radhus med betongstomme och utan solceller som har ett klimatutsläpp på 110 ton.

– Genom att kompensera oundvikliga utsläpp med förnybar energi kommer vi ner i netto noll i slutändan. Efter 50 års drift anses bostaden vara klimatneutral, säger Jessica Andersson.

Ett flerbostadshus, med ambitionen att NollCO2-certifieras, har registrerats hos SGBC.

– Det är fantastiskt roligt att SGBC nu har fått in det första NollCO2 registrerade flerbostadshusprojektet. Projektets framtida boende kommer kunna känna sig stolta över ett stort bidrag till klimatomställningen, ett boende är ju kanske den största investering vi som privatpersoner gör gällande material och energi, säger Pia Stoll.

Pågående klimatneutrala bostadsprojekt

Första villan:

Projekt: Villa Zero i Borlänge, villaområdet Paradiset i Borlänge.

Certifiering: NollCo2, Svanenmärkt.

Byggherrar: Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik i Dalarna och Mondo Arkitekter.

Entreprenör: Byggpartner i Dalarna.

Tidplan: Byggstart sommaren 2021, inflyttning till årsskiftet 21/22.

Första äldreboendet:

Sköndalsvillan i Tyresö Centrum, 80 lägenheter, samt korttidsboende med 12 lägenheter.

Certifiering: NollCo2, Miljöbyggnad Guld.

Beställare: Hemsö

Entreprenör: Oljibe

Hyresgäst: Stiftelsen Stora Sköndal.

Tidplan: Planerad inflyttning i mars 2022.

Första radhusen:

Projekt: Gottorps Hage, Malmlö, 14 stycken radhus.

Byggherre: Skanska.

Entreprenör: Skanska.

Certifiering: Svanenmärkt

Inflyttning: Sommaren 2022.

Första flerbostadshuset:

Projekt: ”Kv Förrådet” i Norrtälje

Byggherre: Arwidsro Fastighets AB