Nyheter

Åkeriföretagens ”allvarliga situation” kan drabba byggleveranser

Skenande bränslekostnader kan drabbar bygg- och anläggningsbranschen. Foto: Sveriges Åkeriföretag

De höjda drivmedelskostnaderna kan slå hårt mot bygg- och anläggningsbranschen som är beroende av transporter.Åkeriföretagen behöver akuta åtgärder nu, om 2,5 månad när sänkningen införs, kan det vara för sent” kommenterar Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag, regeringens åtgärdsförslag.

Bränslepriserna nådde rekordhöjder förra veckan. Den snabba kostnadsökningen är en utmaning för landets åkeriföretag. Än så länge har företagen råd att tanka, men enligt Sveriges Åkeriförening kan det handla om veckor innan konkurser börjar synas.

Från Sveriges Åkerier är man kritisk till det åtgärdsförslag som regeringen presenterade på måndagen för att minska effekterna av de höjda el- och drivmedelspriser som följt av Rysslands invasion av Ukraina.

– Regeringen har tyvärr inte förstått den allvarliga situation som landets åkeriföretag befinner sig i just nu. Många åkeriföretag börjar få likviditetsproblem vilket innebär att bilarna blir stående om de inte kan betala nästa bränslefaktura. Åkeriföretagen behöver akuta åtgärder nu, om 2,5 månad när sänkningen införs, kan det vara för sent, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag. 

Det förslag som finansminister Mikael Damberg presenterade på måndagen handlar bland annat om att skatten på bensin och diesel sänks till EU:s miniminivå på diesel vilket ger 1.30 vid pump (utöver de 50 öre som tidigare aviserats), vilket även innefattar moms. Sänkningen sker i juni och gäller fram till 31 oktober. I regeringens förslag ingår även att reduktionsplikten fryses för 2023 på dagens nivåer, samt att BNP-indexeringen av drivmedelsskatterna pausas tillfälligt.

– Skattesänkningen på diesel till EU:s miniminivå var en självklar och positiv åtgärd men vi hade förväntat oss fler åtgärder som hjälper oss nu direkt. Förslagen om fortsatt pausad BNP-indexering och pausad reduktionsplikt 2023 hjälper oss inte heller just nu. Regeringen behöver påverka EU för att ytterligare kunna sänka skatten på drivmedel. Om en tillfälligt sänkt reduktionsplikt sänker drivmedelspriserna måste även detta ske, kommenterar Rickard Gegö.  

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

Byggbranschen är en av de branscher som skulle drabbas hårt om transporter av bland annat schaktmassor och betong samt leveranser av annat byggmaterial skulle utebli.

– Bygg- och anläggning är en jättestor sektor och hälften av våra medlemmar har sina främsta kunder inom just detta område, som kör schaktmassor, ballast, betong med mera, säger Peter Svensson, branschföreträdare för bygg- och anläggning på Sveriges Åkeriföretag.

Enligt honom är bygg- och anläggningssektorn annorlunda genom ovanligt långa perioder mellan indexjusteringarna.

– Det kan gå år mellan index- och prisjusteringar. Det är en stor brist.

Byggvärlden har varit i kontakt med flera åkerier som kör mycket för bygg- och anläggningsbranschen.

Lars Kalmo, vd på Åkericentralen i Alingsås, som har 70-80 procent av sina kunder inom bygg- och anläggning, känner igen problemet.

– Tyvärr så har utvecklingen gått för fort och det är svårt att hänga med att indexera och uppdatera offerter samt ta kontakt med våra kunder. Men vi kommer att indexera löpande efter första april.

Lotta Brodin, ansvarig för marknad och hållbarhet på Akka Frakt i Malmö har samma erfarenhet.

– Vi har kunder inom väldigt olika marknader och just inom bygg och anläggning är man inte lika van att arbeta med drivmedelsjusteringar på månads- eller veckobasis. Därför är det så klart en utmaning för våra kunder att anpassa sig till den nya prisstrukturen som vi behövt förändra. Men vi har mötts av stor förståelse, våra kunder förstår att det drivmedelstillägg vi behövt införa är ett måste för att säkerställa transporterna.

-Alla indexmodeller är byggda för att det svänger och då kan både kund och åkare vara trygga med att risken fördelas jämnt. I detta läget släpar alla intäkter med en månad, minst, och därför är likviditeten det som är det mest kritiska hos alla åkerier, säger Lotta Brodin.

Enligt regeringens förslag kommer skatten på bensin och diesel sänkas med 1,30 vid pump, vilket är EU:s miniminivå på diesel, från och med första juni i år och gälla fram till 31 oktober.

Akka Frakt hade gärna sett en mer akut insats.

-Vi vädjar ju om stöd likt de som infördes under pandemin. Men insatserna till branschen behövs väldigt snart, vi har från kollegor i landet fått signaler om att många redan nu är på bristningsgränsen, säger Lotta Brodin.

Lars Kalmo är, trots allt, positiv.

– Vi är en LBC så vi klarar oss lite längre än våra åkerier. Vi har för avsikt att finnas kvar även efter detta, vi lever på hoppet.

Även Byggnads kommenterar regeringens åtgärdsförslag och menar att det saknas en höjning av den ersättning som ges de som använder egen bil i tjänsten. Milersättningen har varit oförändrad sedan 2017.

– Åtgärdspaketet innehöll flera positiva saker, men den här frågan verkar vara en blind fläck för regeringen. Jag förutsätter att misstaget rättas till omedelbart. Varför ska man straffas för att man tvingas använda sin egen bil i tjänsten? säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.