Nyheter

”Alla former av garantier saknas”

Barents center. Illustration: Consent.
”Vi känner stor oro inför projektet Barents Center På Gränsen, eftersom alla former av garantier saknas. Men nu när vi är fast i avtalet hoppas vi självklart att det ska lyckas.” Det säger Anders Rönnqvist, moderaternas gruppledare i Haparanda, som med anledning av Byggvärldens granskning ställde en interpellation till fullmäktige.

Miljardbygget Barents center i Haparanda är omdiskuterat.

Med anledning av Byggvärldens artiklar om Mikael Fahlander, RCC och Avalanche Capital ställde Anders Rönnqvist en interpellation till fullmäktige i Haparanda.

Han frågade vilken bedömning Haparanda Stad gör med anledning av artiklarna i Byggvärlden och ”vilken organisation finns inom Haparanda Stad för att hålla sig uppdaterad och informerad om Avalanche Capital AB:s vandel och företagets förmåga att fullfölja det ingångna avtalet om exploatering av projektet Barents Center På Gränsen?”

– Granskningen i media ger oss anledning att fråga. Vi känner osäkerhet och vill inte riskera att bygget i Haparanda står stilla som bygget i Stockholm. För projektet här saknas alla former av garantier, och det skapar osäkerhet, säger Anders Rönnqvist.

Interpellationen togs upp vid senaste sammanträdet och svaret blev:

– God dag yxskaft. Vi fick ett ickesvar från kommunalrådet, hon hänvisar till kommunstyrelsens kollektiva ansvar och ärendet lämnas utan åtgärd, säger Anders Rönnqvist.

Han fortsätter:

– Men under debatten som följde sa kommunalrådet Gunnel Simu att hon personligen har löpande kontakt med Fahlander och att hon privat får adekvat information om projektet, vilket ger henne den trygghet hon efterfrågar. Men informationen hon får från Fahlander kan inte vidarebefordras till övriga ledamöter i Kommunstyrelsen. Men har hon sådan information måste vi också få veta det.

Moderaterna vill också att det vid varje fullmäktigemöte ska finnas en stående punkt som handlar om information gällande projektet Barents center. De skulle också önska att det vid mötena fanns med en representant för Avalande Capital, som kan informera och svara på frågor.

Anders Rönnqvist vill understryka att Moderaterna är mycket positiva till att På Gränsen området exploateras med kommersiella inslag och verksamheter, men att de känner oro.

– Det vi vänder oss emot är kommunens förhyrning av en gymnasieskola och en eventarena. Det åtagandet bedömer vi blir ett för dyrt åtagande för kommunen och jag känner stor oro. Men nu när vi är fast i avtalet hoppas jag verkligen att det kommer att lyckas, säger Anders Rönnqvist.

Anna Sjöström
[email protected]

Kritiserat bygge

Barents center i Haparanda omfattar 70 000 kvadratmeter och innehåller bland annat en multisportarena, gymnasium och shoppingcenter.

Planerad byggstart är i april nästa år och Avalanche Capital, med ägaren Mikael Fahlander, ska investera runt en miljard kronor.
I mars i år sa kommunfullmäktige i Haparanda ja till ett avtal som innebär att kommunen ska hyra gymnasieskolan och multisportsarenan för totalt 17,2 miljoner kronor om året i 25 år.