Nyheter

Alla frias efter dödsolycka

Hovrätten friar de tre personer som dömdes för arbetsmiljöbrott efter rasolyckan vid Älandsfjärden, där två byggnadsarbetare dog. Rätten friar även ett företag som överklagat.

Det var i maj 2008 som delar av ett brobygge föll samman vid Älandsfjärden utanför Härnösand. Två byggarbetare omkom och tre skadades. I efterhand har utredningar visat att gjutformen var underdimensionerad.

I mars förra året fälldes en platschef på Skanska, en konstruktör och en knektleverantör för arbetsmiljöbrott. Men samtliga överklagade domen och de frias nu av hovrätten.

Enligt domen går det inte med säkerhet att slå fast vad som utlöste broraset.

Rätten anser att platschefen på Skanska gjorde vad han skulle utifrån den information han fick av sina medarbetare. De konstaterar vidare att en projektledare inte kan kontrollera alla detaljer i ett bygge själv.

Konstruktören och företaget han jobbar för frias eftersom de som underentreprenör inte hade möjlighet att påverka den blivande arbetsmiljön på arbetsplatsen.

När det gäller knektleverantören delar hovrätten tingsrättens bedömning att företaget brustit i sitt arbetsmiljöansvar på flera punkter. Men bristerna var inte direkt orsak till raset och därför frias även leverantören.

 

Marie Bergström
[email protected]