Nyheter

Allmännyttan i Göteborg <br></br> antar FN-principer

Det allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg har blivit godkänt som medlem i FN-initiativet Global Compact. Därmed förbinder sig fastighetsbolaget att följa FN:s tio principer kring miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Varför går ni som fastighetsbolag med i Global Compact?
— Vi har jobbat med miljö- och energifrågor i många år och ville försöka ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna genom att arbeta mer systematiskt med de sociala bitarna och sätta mål som vi kan följa upp. Vi är ju ett allmännyttigt bostadsbolag och vill visa att de mjuka frågorna är viktiga för oss, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget samt ordförande för företagets miljöråd.

Arbetet ska redovisas varje år till Global Compact som publicerar resultatet på sin hemsida. Dessutom ska hållbarhetsarbetet få en mer framskjuten plats i årsredovisningen.

Inger-Lena Bennman jobbade tidigare på Skanska som redan är anslutet till Global Compact. Hon tog med sig tankarna kring hållbarhet och socialt ansvar när hon började på Bostadsbolaget. Akademiska Hus är också anslutet till Global Compact.

Vad kan det sociala åtagandet innebära mer konkret?
— Det handlar om att försöka ha såväl nöjda medarbetarna som hyresgäster, att låta de boende få inflytande över sin hemmiljö och skapa nya mötesplatser där deras åsikter kan komma fram.

Inger-Lena Bennman påpekar att Bostadsbolaget redan har sociala aktiviteter i utsatta bostadsområden. I Norra Biskopsgården är det trångbott vilket gör att det kan vara svårt för att få skoleleverna studiero hemma. Därför har Bostadsbolaget öppnat en läxlokal för ungdomar.

— Vår inköpsavdelning håller nu på att se över hur miljökraven vi ställer på våra leverantörer kan kompletteras med krav på att de även håller måttet när det gäller de sociala frågorna som exempelvis barnarbete.