Nyheter

Allt fler lägenheter byggs

Byggfaktas Byggstartsindikator för bostäder visar en nedgång med 1,1 procent för februari.
Bostadsbyggandet i landet ökar rejält, enligt färska uppgifter från SCB. Bild: Getty Images

Bostadsbyggandet under det första halvåret ökade med 25 procent, jämfört med samma period förra året, enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Jönköping är ett län som sticker ut.
– Vi har aldrig haft så många bygglovsansökningar inne som nu, säger Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun.

Ungefär 34 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021, visar den preliminära statistiken från SCB. Det är en ökning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27 389 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna byggs cirka 6 800 i småhus, det vill säga friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Resterande 27 500 lägenheter byggs i flerbostadshus, som innehåller tre eller flera lägenheter. Av dessa byggstartade lägenheter i flerbostadshus är 59 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 550 lägenheter totalt i landet, att jämföra med förra årets 1 328 lägenheter.

Enligt SCB är siffrorna för 2021 uppräknade med elva procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren.

Hälften av alla lägenheter som byggstartades i landet mellan januari och juni byggs i de tre storstadsområdena. Mest ökade bostadsbyggandet i Stor-Malmö, där 3797 lägenheter byggstartades under det första halvåret, jämfört med förra årets 1804. Detta innebär en ökning med drygt 110 procent. I Stor-Stockholm byggstartades 7554 lägenheter under det första halvåret, att jämföra med förra årets 7223 under samma period. I Stor-Göteborg sjönk byggtakten av bostäder under första halvåret – från förra årets 4840 till årets 4205, vilket är en minskning med närmare 13 procent.

I övriga riket ökade takten för bostadsbyggandet framför allt i länen Uppsala, Jämtland och Jönköping, det sistnämnda länet ökade från förra årets 632 till årets 1651. 

Katarina Bröms är stadsbyggnadsdirektör i Jönköping.
– Vi har aldrig haft så många bygglovsansökningar tidigare som vi haft under sommaren, det är rekord här. Men siffran från SCB gäller hela länet. För Jönköpings kommuns del var det byggstart för 750 lägenhet under det första halvåret, enligt våra siffror. Men i våra grannkommuner byggs det också jättemycket, bland annat i Habo och i Vaggeryd och det är roligt att det spiller över på de kommunerna, säger hon och förklarar anledningen till ökningen:

– Jönköping är en lagom stor stad att bo i med högskola. Det är den här typen av städer som många vill flytta till.

En rejäl nedgång märks framför allt i län som Västernorrland, Örebro, Värmland och Dalarna. På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken, enligt SCB, som kommer att revidera uppgifterna vid kommande publiceringstillfälle.