Nyheter

Alustep utmanar rentalbranschen

Johan Bergström, vd Alustep, vill genom försäljning av byggutrustning vara ett konkurrenskraftigt alternativ till rentalföretagen. Foto: Susanne Bengtsson

Rentalbranschen i Sverige omsätter drygt 10 miljarder kronor varje år.

Men det finns företag vars affärsidé går ut på att sänka priserna på marknaden genom att sälja byggutrustning.

– Vi kan halvera kostnaden för byggutrustning i stora byggprojekt, säger Johan Bergström, vd på Alustep, som tycker att uthyrarna tar för bra betalt.

Att byggföretag hyr maskiner och utrustning till sina projekt är den vanligaste lösningen. Sverige tillhör det land i Europa där det hyrs mest maskiner och annan utrustning i relation till byggindustrins omsättning. Bara i Sverige omsätter rentalbranschen drygt 10 miljarder kronor per år, enligt branschorganisationen Swedish Rental.

Den här trenden är något som företaget Alustep vill utmana. De har etablerat sig som ett alternativ till uthyrarna och affärsidén går ut på att sälja maskiner, utrustning och relaterade tjänster till byggföretag på den nordiska marknaden. Försäljning med återköpsoption är ett erbjudande som växer starkt.

– Vi vill genom försäljning av byggutrustning vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Genom att köpa finns stora besparingar att göra för byggföretagen. Uthyrarna tar väldigt bra betalt, och vi räknar ofta fram en halvering av kostnaden för byggutrustning i stora byggprojekt, säger Johan Bergström.

I utmanande annonskampanjer har Alustep gått ut med kalkyler hur mycket pengar det finns att spara genom att köpa istället för att hyra. De påstår att Turning Torso varit mer skruvad och att Eiffeltornet fått mer bling om byggarna hade köpt sin byggutrustning istället för att hyra den.

– Det finns pengar att spara på att köpa istället för att hyra. Ofta får kunden betala 2-3 gånger mer genom att hyra och det tycker vi är fel. Vi menar att det inte ska kosta mer att hyra än vad en produkt kostar som ny, säger Johan Bergström.

Hur kan det vara billigare att köpa en ny maskin än att hyra en begagnad?

– Det har skapats en oligopolsituation i Sverige där uthyrarna inte har så stor konkurrens. Uthyrarna har skapat ett kortsiktigt tänkande där man har fokus på enskilda projekt. Om ett projekt blir förlängt tickar hyran på för varje extra dag. Beteendet att hyra har också blivit slentrianmässigt och många byggare funderar inte över priserna – eller alternativen. Vi har fabriker för till exempel byggbodar i Baltikum, och tillverkarna ser oss som en viktig försäljningskanal vilket också gör att vi kan erbjuda bra priser.

Hur räknar ni? Vad ingår i era priser?

– Vi erbjuder samma paket som uthyrarna, med valfria tilläggstjänster för service, drift, utbildning med mera. Vi erbjuder också service, och vi har knutit till oss allt fler serviceavtal på senaste tiden. Men eftersom vi i stort sett alltid levererar nya grejer så gäller alltid en garantitid och behovet av service blir inte så stort. Begagnad utrustning, som uthyrarna erbjuder, kräver mer service. 

Vad ingår inte?

– Vi, precis som uthyrningsföretagen, har en hel meny av tjänster som vi kan erbjuda. Kunden väljer själv vilken service man vill betala för. Vill kunden till exempel etablera sina bodar själv blir ju det billigare än om vi ska göra det.

Johan Bergström vill vara tydlig med att det inte alltid är förmånligast att köpa. Ibland är det bättre att hyra sin utrusning. Enklare utrustning som betongblandare och stängsel lönar det sig att köpa redan efter sex månader medan dyrare utrustning som bodar och bygghissar, behöver en längre byggtid för att bli lönsamma.

– Vi har absolut inget emot uthyrning i sig. I många fall är det mest lönsamt att hyra. Men i stora projekt som pågår över lång tid kan det vara värt att räkna på att köpa. Särskilt lönsamt blir det om företaget har ett nytt projekt i anslutning som kan ta över maskinerna. Det sättet att tänka är inte etablerat i byggbranschen. Det tar tid att ändra beteenden, men det finns platschefer som tänker utanför boxen.

På projekt Pyramiden i Arenastaden, SEB:s nya kontor, har Veidekke valt att köpa delar av den byggutrustning som används från Alustep.

– I Pyramiden gjorde vi bedömningen att det blev förmånligare att köpa delar av utrustningen. Men det skiljer sig i varje projekt och därför måste man göra en detaljkalkyl för varje enskild affär. När når man break even och när under projektets gång kan man skriva av produkten? Vi finräknar på varje enskilt fall, säger Patrik Bentersten, inköpschef på projekt Pyramiden och på Veidekke region Stockholm.

Han konstaterar att det är på stora projekt som pågår under lång tid som det kan vara bättre att köpa än att hyra.

– Har Fabege dessutom ett annat projekt i direkt anslutning som har behov av produkterna så blir affären ännu bättre, annars gör vi ett återköp där överskottet tillfaller byggherren.

Men det finns omständigheter som gör att bolagen inte alltid kan göra inköp av byggutrustning.

– Om man inte har ett projekt i direkt anslutning så åker man på att förvara grejerna. Underhåll och transporter kostar – och därför tycker många att det är smidigare att hyra.  Dessutom har de stora byggföretagen egna uthyrningsbolag, och syftet är att man ska hyra av dem istället för att köpa på sig nya maskiner, säger Patrik Bentersten.

Förvaringsproblematiken, att varje platschef ser till sitt eget projekts ekonomi och att företagen inte vill binda upp kapital är sådana faktorer som varit till nackdel för Alustep, men som man menar att man hittat lösningar på genom sitt erbjudande ”Köp med option på återköp”.

– Genom att erbjuda köp med återköpsoption har byggföretagen rätt att sälja tillbaka utrustningen efter avslutat projekt, säger Johan Bergström.

Han konstaterar samtidigt att det är få kunder som utnyttjar sin återköpsrätt.

– Nu när marknaden är het gör vi inte många återköp. De flesta väljer att behålla produkterna, och ta med dem till nästa projekt, när de ändå är betalda. När det är tryck i byggbranschen håller byggföretagen extra hårt i grejerna.

Cirkulär ekonomi är något som ligger i tiden. Är det hållbart att alla byggföretag ska köpa sina egna maskiner?

– Eftersom vi erbjuder oss att köpa tillbaka utrustningen, för att sedan sälja vidare den begagnade utrustningen, så blir det cirkulation i alla fall. Vi förespråkar också att företagen själva återanvänder den inköpta utrustningen i andra projekt. Det är inte meningen att maskiner ska stå oanvända i något förråd.

För Alustep, som började utmana hyresbranschen för tio år sedan, har omsättningen ökat för varje år, från 10 miljoner 2005 till 55 miljoner 2015/2016. Målet är att ha en omsättning på 80 miljoner inom ett par år.

Ni är inte med i branschorganisationen, Swedish Rental, och det är inte alla som uppskattar er på marknaden. Det verkar med andra ord puttra lite i kulisserna. Varför tror du att ni kan uppfattas som provocerande?

– Vi attackerar hela uthyrningsbranschens affärsmodell och ifrågasätter de höga hyreskostnaderna. Vi sätter branschen i gungning – och då får vi vara beredda på att det gungar tillbaka. Vi är som ett litet knott som surrar och irriterar. Men det är spännande att utmana, och vi har ett starkt incitament – pengar, säger Johan Bergström.

Susanne Bengtsson

 

Fakta Alustep

·        Grundades 1994 av Hans Ebersjö.

·        2005 köpte Per Lindgren företaget.

·        Har sex anställda.

·        Kontor på Kungsholmen, Stockholm.

·        Omsättning: 2005 omsatte företaget 10 miljoner. 2015/2016: 55 miljoner.

 

Fyra fördelar med köp och återköpsoption för byggutrustning, enligt Alustep:

1       Köp innebär stora besparingar jämfört med att hyra i längre projekt (40% vid 18 mån).

2       Med återköpsoption kan beslutet att sälja tillbaka byggutrustningen tas i slutet av projektet.

3       Inget behov av lagring finns när byggutrustningen blir återköpt.

4       Möjlighet att öka lönsamheten ytterligare i kommande projekt (70% vid 2 st 18-mån projekt).