Nyheter

Amorteringskravet återinförs i augusti

FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Foto: FI

Det tillfälliga undantaget från amorteringskrav upphör att gälla den 31 augusti. Det meddelar Finansinspektionen samtidigt som de konstaterar att allt fler tar stora bolån i förhållande till sin inkomst.


Nya låntagare fortsätter att ta allt större bolån i förhållande till sin inkomst och bostadens värde, enligt årets bolånerapport som presenteras av Finansinspektionen (FI). 
– Coronapandemin har lett till en kraftig ekonomisk nedgång, men nu ser vi att bilden av den ekonomiska återhämtningen har ljusnat. Osäkerheten var stor under 2020. Trots detta har både bostadspriser och hushållens skulder fortsatt att öka allt snabbare, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen, i ett pressmeddelande.

De senaste årens trend där nya låntagare tar allt större lån fortsatte under 2020. Både den genomsnittliga belåningsgraden och den genomsnittliga skuldkvoten ökade.

Nya låntagare har överlag marginaler för att klara sina lånebetalningar vid en sämre ekonomisk situation. Däremot är många nya bolånetagare känsliga för ränteuppgångar då de tar stora lån, menar FI.

Det tillfälliga undantaget från amorteringskrav, som FI införde i april förra året, upphör den 31 augusti. Totalt har drygt 230 000 hushåll fått tillfälligt undantag från amortering. Av nya låntagare i FI:s stickprov har 9 procent ansökt och beviljats undantag från amortering. För dessa låntagare har undantaget inneburit i genomsnitt 4 500 kronor mer i månaden.

– De allra flesta hushåll har valt att fortsätta att betala av på sina bolån. Vi ser detta som ett tecken på en fortsatt god förståelse och vana bland hushållen att amortera, och det är positivt, säger Erik Thedéen.