Nyheter

AMS: Tillväxten inom byggsektorn dämpas

Bristen på arbetskraft och ökade byggpriser kommer att fortsätta dämpa tillväxttakten inom byggverksamheten under 2008. Men näringsidkarna känner trots det en stark framtidstro.

Det visar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) rapport om arbetsmarknadsutsikterna för nästkommande år. Sysselsättningen inom byggbranschen beräknas öka med 13 000 personer 2007 och gå ner till en ökning med 6 000 personer under 2008.

Undersökningen visar att bristen på arbetskraft har lett till att ovanligt många byggföretag tackat nej till uppdrag. 35 procent av de cirka 13 000 arbetsplatser inom samtliga branscher som blivit tillfrågade i undersökningen uppger att de upplevt en brist på arbetskraft i samband med rekryteringar. Mest omfattande är bristen inom bygg- och anläggningsverksamhet, där över hälften av de tillfrågade företagen uppgav att personalresurserna inte täcker behovet.

Konjunkturen kommer enligt AMS bedömning att fortsätta mattas av under 2008. En viss ökad efterfrågan på arbetskraft kommer att märkas även nästa år, men avsevärt lägre än på senare år. Totalt väntas antalet sysselsatta öka med 105 000 personer i år och 45 000 nästa år. Ökningen av arbetskraftsutbudet kommer i allt högre grad att bestå av utlandsfödda, AMS bedömer att det är främst bland dem den framtida arbetskraften finns.

De flesta arbetsgivare är dock fortsatt positiva, 35 procent av de tillfrågade i undersökningen uttryckte en stark framtidstro.

Rapporten bygger på intervjuundersökningar med cirka 13 000 arbetsplatser inom privat sektor och nästan alla kommuner och landsting.

Yrken med störst brist på utbildad arbetskraft:

• Yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet
• Yrken inom industrin, yrken med höga kvalifikationskrav
• Hälso- och sjukvård, specialister
• Några läraryrken