Andra kvinnan i BI:s förbundsstyrelse

Andra kvinnan i BI:s förbundsstyrelse
Tore Nilsson omvaldes till ordförande.

I samband med årets Byggstämma invaldes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne, i Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse. Hon blir därmed den andra kvinnan i BI:s styrelse.

Stoeckmann är tidigare bland annat ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott samt ordförande i Sveriges Byggindustriers SME-utskott.

– Det känns kul och spännande att bli en del av förbundsstyrelsen. Särskilt intressant ska det bli att dels kunna medverka i det fortsatta arbetet med en sund konkurrens, dels kunna medverka till hur vi utvecklar Sveriges Byggindustrier vidare till ännu bättre medlemsnytta, där fokus ligger på hur vi fångar upp de små och medelstora företagens perspektiv på tillvaron, säger Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne.

På stämman omvaldes Tore Nilsson, Peab AB, till ordförande. Till ny vice ordförande valdes Jan Henriksson, Q-gruppen AB. Den tidigare vice ordföranden Pether Fredholm, John Svensson Byggnadsfirma AB, lämnade i samband med Byggstämman förbundsstyrelsen. Fredholm avtackades för sina insatser i styrelsen, som han varit en del av sedan 2007.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse för perioden 2016/2017 består av följande elva ledamöter jämte en adjungerad ledamot:

 • Anders Göransson, Picea Bygg
 • Carin Stoeckmann, Byggmästar´n i Skåne
 • Gull-Britt Jonasson, Finja AB
 • Jan Henriksson, Q-gruppen AB (vice ordförande)
 • Jonas Karlsson, Byggnads AB Tornstaden
 • Pierre Olofsson, Skanska Sverige AB
 • Sören Bergström, JM AB
 • Svante Hagman, NCC Construction AB
 • Thomas Håkanson, Ekenhuset
 • Thomas Jansson, NA Bygg AB           
 • Tore Nilsson, Peab AB (ordförande)
 • Urban Nilsson, AB Berggren & Bergman (Adjungerad)