Nyheter

”Ändra sekretessreglerna för att komma åt ekonomisk brottlighet”

Moderator Lennart Ekdal och civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Anna Sjöström

Arbetsgivardeklaration på individnivå och en lag om anmälningsplikt.
Det är vad som behövs för att få en sundare konkurrens inom byggbranschen, i alla fall enligt dagens seminarium.
Samtidigt passade generaldirektörerna för Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten på att lägga till ett önskemål: en ändring av sekretessreglerna.  

”Svårare att flyga under radarn – en byggbransch laddar med tre lagar för en sund konkurrens” var namnet på seminariet som arrangerades av Byggbranschen i samverkan.
En lag kan redan bockas av, nämligen att skatteverket har möjlighet att komma ut och kontrollera vem som jobbar på arbetsplatsen genom krav på personalliggare.

Återstår då att två punkter: att redovisning av arbetsgivareavgifter och källskatter ska ske på individnivå, och inte på gruppnivå som i dag, och att alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras genom registrering hos Skatteverket och/eller Bolagsverket. I dag är detta ett krav endast för svenska företag.

– Vi har satt igång processen för att få en sundare konkurrens. Den nya upphandlingsmyndigheten är ett steg, liksom den nya LOU som träder i kraft vid årsskiftet, säger Ardalan Shekarabi, civilminister.
Moderator Lennart Ekdal frågade om hur viktigt ROT-avdraget är för en sund marknad.

– Det handlar inte om att ändra branschens inställning, utan om att få privatpersoner att inte efterfråga svartarbete, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier som också sa att han mår dåligt över att hela tiden få höra att byggbranschen är en bransch full av brottslighet:
– Vi har tagit många steg, och är beredda att ta många fler, för att få en sund konkurrens.

– Skattesystemet påverkar människors beteenden, men behovet av nya bostäder är stort och vi behövde omfördela resurserna. Men jag tror att ROT-avdraget redan bidragit till att få bort mycket svartjobb, det handlar om en attitydförändring, säger Ardalan Shekarabi.

Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på Sifo, redovisade statistik över attityder kring svartarbete.
52 procent av de anställda inom byggbranschen har i en undersökning svarat att de tycker att de ser mycket allvarligt på svartarbete. År 2013 var motsvarande siffra 30 procent.
– Jag tror att den attitydförändringen beror på omgivningen och ROT-diskussionen snarare än att det skett en moralisk ändring, säger Toivo Sjörén.

Men siffrorna visade bland annat också att 17 procent av anställda inom byggbranschen tror att det är ganska vanligt eller mycket vanligt med svartarbete vid nybyggnationer av broar, flerfamiljshus och vägar, det vill säga större projekt dit ROT inte når. År 2013 var motsvarande siffra 16 procent.

Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket och Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten höll båda med om att de trodde att den allmänna debatten som ROT fört med sig har ändrat attityderna.
– Normen betyder mycket, man påverkar av hur andra gör, säger Eva Håkansson.

– Hur stor bov är egentligen byggbranschen när det kommer till ekonomisk brottslighet, frågade Lennart Ekdal.
– Det är en av de branscher där ekonomisk brottslighet är vanligast förekommande. Men det positiva är att den seriösa delen av branschen tydligt visar att det inte är okej, säger Eva Håkansson.
– Alla jobbar år rätt håll och det pågår en självsanering, säger Ingmar Hansson.

I februari i år lämnade Skatteverket in ett lagförslag till regeringen om att från och med januari 2018 ska arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå.
– Det är ett stort steg, men också ett rimligt steg att ta, säger Hansson.

Men på önskemålet att alla företag som är verksamma i Sverige ska registreras kunde de inte ge några klara besked.

I stället framförde de båda generaldirektörerna sina önskemål om lättning på sekretessreglerna.
– De är ett stort problem, inte ens inom Skatteverket får vi inte dela information hur vi vill. Vi myndigheter skulle kunna jobba mera effektivt och vi fick dela information med varandra. Självklart ska man ta hänsyn till den personliga integriteten, men här behöver reglerna ändras.