Nyheter

Ändrat klimat kan ge nya byggkrav

Mer regn, stigande havsnivåer och varmare klimat kan ställa krav på tåligare byggnader. Boverket öppnar för att klimatförändringarna kan leda till ändrade regelverk.

Boverket utreder för tillfället om hur översiktsplaner ska utformas utifrån risker som kan uppstå med förändrat klimat, till exempel i kuststäder som kan drabbas av stigande havsnivåer.
Till Sveriges Radio Ekot säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef på Boverket, att förändrat väder ställer andra krav och att det kan bli aktuellt med förändrade byggnormer för vad byggnader ska klara av.

— Vi har kontakt med SMHI och får deras material hela tiden. Vi tittar just nu på om vi ska ändra snö- och vindlaster. Vi tittar också på dimensioneringen av nederbörden och om den förändras, säger han till Ekot.

Utöver möjliga förändringar av kraven i nyproduktion kan även underhållsbehovet förändras.
— Då gäller det att fastighetsägarna har de resurser som krävs för att kunna underhålla, säger Nikolas Tolstoy.