Nyheter

Andreas Jakopson, finalist Årets Byggchef 2017

Andreas Jakopson, vd Värends entreprenad.

1)     Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

Att man får vara med och bidra till samhällsutveckling genom att bygga kontor, bostäder och skolor. Att dessutom få göra detta i team tillsammans med engagerade entreprenörer och medarbetare motiverar mig. Den största tillfredsStällelsen jag kan få som byggchef är när jag lyckas få mina medarbetare att känna en stolthet för det vi skapar tillsammans. Då vet jag också att vi kommer att lämna över en bra produkt!

2)     Vilka är utmaningarna? 

Att rekrytera rätt folk samt behålla den kompetens vi har inom företaget nu när det är hårt tryck. När marknaden är het så får vi dessutom jobba extra med att ge våra medarbetare hanterbara utmaningar, kunna bemöta kundens förväntningar vad gäller kvalité kontra prisnivå och färdigställandetid kontra de resurser vi har att tillgå.

3)     Hur ska en bra ledare vara? 

Jag anser att den viktigaste egenskapen hos en ledare är att vara lyhörd och flexibel. Att man uppmuntrar engagemang och framför allt ger medarbetarna rätt förutsättningar att lyckas. Jag vill ge personer som är drivande möjlighet att utveckla sig själva, och på så sätt även företaget.

4)     Hur gör man för att få nöjda medarbetare – och kunder? 

På individnivå tror jag det är viktigt att få vara med och påverka och därmed känna sig sedd och trygg i sin roll. Då är det större chans att man fattar ’rätt beslut’. Men det är med välkomponerade team vi skapar kreativitet och engagemang och får en bra slutprodukt som vi kan överlämna till en nöjd kund.

5)     Vad gör du på jobbet för tillfället? 

Sedan jag tillträdde som VD jobbar jag mer med de större strategiska frågorna. För tillfället så genomför vi ett antal förändringar på Värends som upptar mycket av min tid. Dels har vi investerat i nya lokaler som vi anpassat till vår verksamhet, i samma veva har vi passat på att förädla genom att starta upp ett finsnickeri som vi tänker oss kunna komplettera våra entreprenad- och byggserviceavdelningar. 

Dessutom digitaliserar vi oss ytterligare för att få ett säkrare och effektivare arbetssätt. Samt att vi tagit fram en arbetscykel kring alla projekt som jag nu följer upp att vi genomför i alla led. Utöver detta så har vi precis räknat hem tre projekt som är i en uppstartsfas och det är fantastiskt roligt att få vara med och dra igång dessa!

FAKTA

Namn: Andreas Jakopson.

Befattning: VD Värendes entreprenad.

Ålder: 37.

Bor: Växjö.

Familj: Fru och två barn, Lykke 7 år och Lukas 4 år.

Intressen: Jakt, träning och bygg.

Karriärväg: Efter studier på Växjö universitet började Andreas på Värends som arbetsledare där efter platschef, projektchef och sedan VD och ägare.

Ledarskapsmotto: Skapa engagemang.