Nyheter

Anklagar Skanska för mutor i Tjeckien

Det är Ekot som tillsammans med den tjeckiska radion Cescky rozlas hävdar att Skanska varit inblandad i en mutaffär i Tjeckien.
Skanskas internrevision har granskat händelsen och kom fram till att det inte gjordes något etiskt övertramp.

Det handlar om bygget av en del av en motorväg utanför staden Chomutov strax nordväst om Prag. Skanska byggde vägsträckan tillsammans med två lokala företag. Det var på uppdrag av det tjeckiska vägverket och Skanska var konsortiets ledare.

Ekot hävdar att Skanska sommaren 2010 gav bort en del av motorvägsbygget till sin partner, det tjeckiska företaget Geosan. Geosan fick bland annat betalt för att bygga en del av en bro, men enligt Ekot finns det kontrakt som visar att Geosan inte byggde någonting. Utan det var Skanska som byggde hela bron, men Geosan behåll ändå 35 miljoner kronor. 

Skanska bekräftar att det gjordes en utredning under hösten 2011, men menar att det inte handlade om några etiska övertramp. Utredningen initierades efter att Internrevision upptäckt en förändring i fördelningen mellan parterna i samarbetet som inte hade godkänts av koncernledningen. 

I ett pressmeddelande skriver Skanska att det inte stämmer att de gav bort en andel av projektet, utan att det 2010 skedde en omförhandling av avtalet och då tog Geosan en större andel än tidigare. Geosan anlitade sedan underentreprenörer för arbetet med bron och bland dessa fanns två separata dotterbolag till Skanska Tjeckien.
De bolagen var inte partners i projektet, utan vann upphandlingen och utförde arbete som underentreprenörer åt Geosan. 

– Jag ber om ursäkt för att ha bidragit till förvirringen kring projektet i Tjeckien. Jag har inte hört talas om mutor i samband med det aktuella projektet. Däremot kände jag till att en intern revision genomförts och rapporterats till revisionskommittén. Hade jag informerats om misstankar om mutor hade jag reagerat kraftfullt. Det vet jag att även koncernledningen hade gjort. Jag förutsätter också att den dåvarande chefen för Internrevision hade rapporterat alla sådana misstankar till mig och Revisionskommittén. Någon sådan rapport finns inte, säger Skanskas styrelseordförande Stuart Graham som ett förtydligande till sitt uttalande i Ekot.