Nyheter

Anna Johansson får nytt styrelseuppdrag

Anna Johansson. Foto: Pressbild Socialdemokraterna i Göteborg

Anna Johansson, infrastrukturminister 2014-2017, blir ny styrelseordförande för Mistra Urban Futures. 


Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, med Chalmers som värd.

Anna Johansson har en bakgrund som styrelseordförande för Bostadsbolaget och Got Event. Hennes politiska karriär startade 1995 som ledamot i stadsdelsförvaltningen i Bergsjön, Göteborg. Kort därefter valdes Anna Johansson in i Göteborgs kommunfullmäktige, där hon behöll sin plats till dess hon valdes in i riksdagen och utsågs till Infrastrukturminister 2014, en post som hon lämnade 2017. 

Sedan 2007 är hon ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. 

– Jag gläder mig över möjligheten att leda Mistra Urban Futures styrelse. Det som gör Mistra Urban Futures intressant är kombinationen av lokala projekt kombinerat med det internationella nätverk av städer som utgör verksamheten. En annan aspekt är samarbetet mellan forskning och praktik. Jag ser fram emot att kunna bidra med erfarenheter från min politiska bakgrund till utvecklingen av centrumet, säger Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Om Mistra Urban Futures

  • Är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. 
  • Är verksamma på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 
  • Centrumet finansieras av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.