Nyheter

Annelie är Sveriges nya stadsminister

Annelie Bjerkne. Foto: Erik Doverholm.

Om några veckor är det dags att välja statsminister, men Sverige har redan nu fått en ny stadsminister.
Hon heter Annelie Bjerkne och hennes uppdrag är att rikta fokus på stadsutvecklingsfrågor.

De frågor som på ett eller annat sätt rör städernas utveckling ligger i dag på sju olika departement.
Därför anser Svenska stadskärnor, med glimten i ögat, att Sverige behöver en stadsminister för att aktualisera behovet av en stadspolitik.
Under Almedalsveckan korades Sveriges första stadsminister – Annelie Bjerkne. Just nu är hon föräldraledig men jobbar som samhällsstrateg vid Skövde kommun.

Motiveringen lyder:
”Staden är en tillväxtfaktor med stor potential där SAMVERKAN är nyckeln! Årets Stadsminister 2014 är ett levande bevis på detta! I flertalet projekt har Annelie Bjerkne visat att samverkan är fortaste vägen framåt för en långsiktigt hållbar stadsutveckling! Med sitt brinnande intresse för stadens tillväxtpotential, förmåga att engagera och inspirera i kombination med ett entusiasmerande ledarskap har Annelie Bjerkne visat slående resultat och är därmed värdigt titeln Årets Stadsminister.”
– Det känns jättekul och hedersamt, säger Annelie Bjerkne.
Hon har jobbat som samhällsstrateg i Skövde i fyra år och säger själv att det är ett spännande jobb eftersom det innefattar allt från näringslivsfrågor och samhällsbyggnad till projektledning.
 

Vad kan andra städer lära av er i Skövde när det gäller stadsutveckling?
– Alla är bra på något och jag tror att det handlar om att dela med sig, både inom en stad och mellan städer. Här har vi arbetat mycket med öppenhet i alla samverkansprojekt, säger Annelie Bjerkne.
 

Ska du satsa på att bli statsminister sedan, det är ju trots allt bara en bokstav som skiljer?
– Haha, det är bara en bokstav, men också en massa slit. Nej, jag är nöjd med att vara stadsminister och att ha ett jobb utan politisk inriktning.