147 års innovation ger ett fördelaktigt försprång

Historien om Vaillant är en berättelse om innovation, teknisk uppfinningsrikedom och tysk kvalitet. Det börjar 1874 och under de kommande 147 åren växer och utvecklas företaget till en av världens ledande leverantörer av varmvatten- och värmesystem.
Följ med på en historisk resa och läs om höjdpunkterna och det allt skarpare fokuset
på miljövänliga, intelligenta och energibesparande lösningar.

1800-talet

ETABLERING, PATENT OCH EN LEGENDARISK LOGOTYP

Företagets grundare, Johann Vaillant, kommer till världen 1851 som det tionde barnet till skräddaren Franz Theodor Vaillant och hans fru Maria – en familj med franska rötter, som efternamnet antyder. Johann Vaillant visar sig vara en nyfiken och läraktig pojke och när han går ut grundskolan lämnar han barndomshemmet för att bli lärling hos en kopparsmed. År 1869 blir han gesäll och under de kommande fem åren kommer han att arbeta för tio olika mästare i Rhenlandet. “Han stannade bara så länge det fanns något nytt för honom att lära sig”, sade man om honom.

1874 etablerar sig Johann Vaillant som en oberoende kopparsmed och pumptillverkare i Remscheid, nära Köln. Han har turen med sig när en värdshusägare ber honom om hjälp med en defekt ölpump och en av gästerna märker Vaillants skicklighet. Gästen är nämligen byggentreprenör och beställer badutrustning till sitt nya hus. Vaillant lägger in all sin själ och uppfinningsrikedom i projektet och därmed lägger han grunden för en industriell framgångssaga.

Johann Vaillant (1851–1920). En man med visioner som revolutionerar sin tids badkultur

Den 21 juli 1894 beviljas Johann Vaillant patent för sin gaseldade badpanna med “slutet system”.   Uppfinningen revolutionerar dåtidens badkultur för i slutet av 1800-talet är ett bad nämligen en ganska besvärlig lyx. De flesta använder kol eller trä för att värma badvatten och de få gasvattenberedare som finns har ett “öppet system” där vattentemperaturen inte kan styras och förbränningsgaser kondenserar in i badvattnet.


Den gaseldade badpannan med slutna system patenteras 1894 och blir startskottet för Vaillants utveckling från verkstad till industriverksamhet

I Vailants uppfinning värms vattnet upp av en gaslåga medan det löper genom ett slutet rörsystem så att förbränningsgaser inte kondenserar in i vattnet. Processen är säkrare och mer hygienisk och nu är det också möjligt att kontrollera vattentemperaturen. Den innovativa produkten blir omedelbart framgångsrik och 1897 måste produktionen flyttas till en betydligt större anläggning. Vaillant har vuxit från verkstad till industriföretag.

Påskdagen 1899 kopplar Johann Vaillant av från sitt arbete och bläddrar igenom en tidning där han stöter på en teckning av en påskhare som kläcks ur ett ägg. Intuitivt bestämmer han sig för att haren ska vara företagets varumärke. På så sätt blir han också en pionjär inom reklam och varumärken eftersom haren så småningom utvecklas till Europas mest kända logotyp inom varmvatten- och värmesystem.

Logotypen med den kvicka haren har utvecklats med tiden

1900–1950

FRAMÅTBLICKANDE PRODUKTUTVECKLING GÖR BAD TILL EN LYX FÖR ALLA

I början av 1900-talet är de allra flesta bostäder mycket mindre än idag. Johann Vaillant har ett bra öga för kundernas behov och utvecklar världens första vägghängda varmvattenberedare så att golvytan i badrummet inte blir mindre. Den får namnet Geyser, inspirerat av de varma källorna på Island.

Geyser lanserades 1905 som världens första vägghängda varmvattenberedare.

Vaillants årliga produktion vid den nya anläggningen i Remscheid passerar 10 000 varmvattenberedare 1914 och man inleder förberedelserna inför företagets 40-årsjubileum. Firandet ställs dock in när första världskriget bryter ut och Johann Vaillants två söner, Franz och Max, inkallas. 1920 avlider Johann Vaillant vid 68 års ålder. Sönerna tar över verksamheten och Vaillant har varit familjeägt sedan dess.

Halvvägs in på 1920-talet gynnas Vaillant av den ekonomiska återhämtningen. Enfamiljshusen håller på att dyka upp och tanken på ett bad i bostaden är inte längre så avlägsen. Efterfrågan på den vägghängda Geyser växer snabbt och Vaillant tredubblar sin omsättning jämfört med 1914. Men glädjen är kortvarig eftersom börskraschen i New York 1929 innebär att försäljningen rasar och produktionen halveras.   Vaillant återhämtar sig så sakteliga under 1930-talet men ännu ett världskrig sätter ett brutalt stopp för den positiva utvecklingen. En massiv bombning av Remscheid 1943 skadar anläggningen allvarligt och produktionen upphör.  

1950–2000

ÅTERHÄMTNING OCH INTERNATIONALISERING

Efter andra världskrigets slut byggs Vaillantfabriken om och i maj 1947 startar verksamheten igen. Under efterkrigstiden fokuserar Vaillant på produktinnovation och internationell expansion. 1960 lanseras varmvattenberedaren Geyser som drivs av el och därefter, 1961, kommer “Circo-geyser MAG-C 20”, världens första vägghängda panna.

1961 lanserar Vaillant den innovativa och utrymmesbesparande “Circo-Geyser MAG-C 20” – världens första vägghängda panna

1967 presenterar Vaillant världens första värmepanna som kan användas för uppvärmning av både rum och vatten. Den innovativa produkten får därför namnet Combi-Geyser och får en stor spridning tack vare sin kompakta design och korta uppvärmningstid.

Combi-Geyser från 1967 kan värma både rum och vatten och passar perfekt in i tidens boendestil.

Före andra världskriget exporterar företaget 10 till 20 procent av den årliga produktionen men på 1970-talet växer de internationella ambitionerna och dotterbolag etableras i Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Italien och England. Antalet anställda hos Vaillant uppgår till 3 000 och fördubblas under de kommande 20 åren.

I början av 1990-talet har Vaillant 15 utländska dotterbolag och de sex fabrikerna kan bara precis följa med den höga efterfrågan till följd av återföreningen med Östtyskland 1990. Men i takt med att östtyska bostäder får modern värmeteknik installerad sjunker försäljningssiffrorna och samtidigt hårdnar konkurrensen. Mellan 1990 och 1999 ökar antalet direkta konkurrenter från nio till femtio och under samma period sjunker priserna med cirka 20 %. Vaillant har trängts in från alla håll och en strategi behövs för att föra företaget tillbaka till sin tidigare ledande ställning. Strategin är inriktad på tre områden:   produktivitet, kvalitet och innovation.

Strategin implementeras under namnet Vaillant Excellence och mycket av produktionen läggs ut på entreprenad utomlands och effektiviseras genom att involvera medarbetare så att de känner ett personligt ansvar för att optimera processer och kvalitet. Resultaten uteblir inte. Produktionskostnaderna minskar med 25 procent, klagomålen minskar och utvecklingstiden för nya produkter halveras. Som kronan på verket mottar Vaillant det ärofyllda priset Deutschen Qualitätspreis 1999 och kan samtidigt fira sitt 125-årsjubileum och en försäljning på totalt 40 miljoner värmepannor.

2000-

HÅLLBAR INNOVATION OCH GLOBAL TILLVÄXT

 början av det nya årtusendet stärker Vaillant sin position som marknadsledare. Detta bidrar till bolagets ambitioner att utveckla nya affärsområden med fokus på miljövänliga, intelligenta och energibesparande lösningar.

Vaillant lanserar solvärmesystem för varmvatten och nästa innovativa steg är bränslecellvärmare. Snart följer högeffektiva och miljövänliga värmepumpar som lätt kan installeras i bostaden och betalar sig inom några år tack vare innovativ teknik som utnyttjar naturlig förnybar energi som utvinns ur luften, marken eller grundvattnet.

Som ett tydligt bevis på företagets starka miljöfokus vinner Vaillant 2015 det tyska hållbarhetspriset Deutschen Nachhaltigkeitspreis i kategorin stora företag.

2015 vinner Vaillant det tyska hållbarhetspriset i kategorin stora företag.

ramtidssäkra och supereffektiva värmelösningar inom gasvärmepannor, geotermiska värmepumpar, luft-/vatten-värmepumpar, luft/luft-värmepumpar, elpannor samt varmvattenberedare och reglage. Ett brett utbud av tillbehör och service kompletterar produktsortimentet.

Vaillants nya generation av värmepumpar minskar klimatpåverkan med 700 gånger jämfört med tidigare, tack vare användningen av köldmediet R290. Det har en otroligt låg inverkan på växthuseffekten med ett GWP-värde på bara 3, medan dagens mest använda köldmedier har ett GWP-värde på 2088.

Vill du bli partner till Vaillant och bli en del av ett företag som utvecklas i snabb takt? Vi är alltid redo för ett samtal om vad vi kan göra specifikt för dig. Du är välkommen att ringa till Thony Sundberg VD.

Telefon företag: +46 40 803 30

Telefon Thony Sundberg: +46 40 40 51 24