Nyheter

Ansöker om företagsrekonstruktion

CHR Bygga Bostäder Holding AB ansöker om företagsrekonstruktion. 

Redan i somras ansökte dotterbolaget, CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB, om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

BB Holding har idag ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

BB Holdings dotterbolag, CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB, i vilket entreprenadverksamheten bedrivs, ansökte om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt den 22 juli 2019. Bolaget beviljades företagsrekonstruktionen den 23 juli 2019, och förlängd tid erhölls av Stockholms tingsrätt den 12 augusti 2019.  

Bakgrunden till ansökan är vikande lönsamhet och likviditetsproblem i koncernen. Avsikten är att under rekonstruktionen uppta förhandlingar med bolagets fordringsägare och att nå ett ackord med dessa.