Nyheter

Anställd vid Egnahemsbolaget polisanmäls

Vd:n för Egnahemsbolaget i Göteborg är misstänkt för grovt mutbrott. Under torsdagen lämnade han sin tjänst i väntan på att fallet utreds.

Det hela rör sig om en händelse från 2003 då mannen var teknisk chef på det kommunala bostadsföretaget Poseidon.

— Jag kan inte berätta i detalj vad det handlar om men det rör ett byggföretag och mannen är misstänkt för grovt mutbrott. Nu har vi satt igång en förundersökning i ärendet, säger åklagare Nils-Eric Schultz.

Bakgrunden är en anmälan från en privatperson som kom in till Riksenheten mot korruption för ungefär en månad sedan. Efter det har utredarna samlat in material.

Under torsdagen valde mannen att frånträda sitt uppdrag som vd för Egnahemsbolaget under utredningsperioden.

— Men så vitt vi vet är inte Egnahemsbolaget indragna i det här. Fast vi får ju hela tiden massor med tips och vi vet ju inte vad det kan leda till, säger han.

Poseidon är dock redan indraget i den stadigt växande muthärvan. Tre medarbetare har under hösten polisanmälts och stängts av, misstänkta för grova oegentligheter och mutbrott. Nils-Eric Schultz meddelar dock att inga av dessa personer har med det aktuella fallet att göra.

Poseidons kommunikationschef Göran Leander, beklagar att fyra personer med koppling till Poseidon, nu är föremål för förundersökningar.

— Även om vi inte vet vad det leder till så är polisanmälningar och undersökningar i sig tråkiga, säger han.

Vad gör ni själva nu för att få reda på vad som hänt?

— Vi bistår åklagare och polis med material. Sedan har vi arbetat internt också. Den första polisanmälan rörande en medarbetare på Poseidon kom ju från oss själva efter att vi kontrollerat uppgifter.

Göran Leander tillägger att man redan i juni ändrade på en del rutiner.

— Det handlar om att om man som medarbetare hos oss anlitar en byggare privat, så måste man redovisa det. Sedan får man inte anlita företaget i tjänsten under ett år framåt, säger han.

Det låter som självklara förhållningsregler. Varför har de inte funnits förut?

— Det finns egentligen inget bra svar på det, annat än att system utvecklas successivt över lång tid. Nu har vi gjort ytterligare en förbättring.

Poseidon ska framöver även införa stickprov för att kontrollera att fakturor stämmer.

— Det handlar om att vi åker ut för att på plats kontrollera att betalade projekt genomförts. Men vi vet ännu inte hur omfattande det blir. Vi har ju mer än 50 000 fakturor varje år.

Nu är fyra personer med kopplingar till er misstänkta för grova oegentligheter. Hur har detta kunnat pågå utan att upptäckas?

— Det fjärde fallet, som rör vd:n på Egnahemsbolaget vet vi ännu inget om. Men i de andra fallen rör det sig, så som vi ser det, om avancerade tillvägagångssätt där medarbetare bland annat hjälpt varandra. Visst hade vi kunnat ha ett mer omfattande kontrollsystem men det är ju också en kostnadsfråga.

Ser du det som ett tecken på en mutvänlig kultur eller rör det sig om enstaka rötägg?

— Det handlar absolut inte om en mutvänlig kultur. Sedan rör det sig om enstaka individer som gjort fel, de är inte rötägg, säger Göran Leander.