Nyheter

Ansvaret oftast delat för ”fusk”

KRÖNIKA. De oseriösa vänder sig knappast till en advokat. Så i de fallen jag haft har det inte handlat om rent byggfusk. Oftast ligger en del av skulden hos entreprenören och en del hos beställaren.

I konsumententreprenader ställs det stora krav på tydlighet hos entreprenören. Det är komplext att bygga, men det är få konsumenter som förstår det. Lagstiftningen är konsumentvänlig. Många konsumenter är också för snåla för att ta hjälp av en konsult för att handla upp och styra sitt bygge. Men till viss del får byggbranschen och dess aktörer skylla sig själva när det gäller det dåliga rykte som branschen dras med. För vissa hantverkare är det svårt att klara av en så enkel sak som att dyka upp på avtalad tid.

En grundläggande idé med att anlita en entreprenör är att få någon som är innovativ och ser (kostnadseffektiva) lösningar på problem. Samtidigt är den egenskapen branschens förbannelse. Det är nämligen sällan som en entreprenör ser några problem; allt går att fixa. Det är nog så. Men det kostar oftast pengar. Det måste man vara tydlig med, särskilt i konsumentförhållanden. Det är inte sällan som jag företräder entreprenörer som anser sig ha blivit hindrade i sin entreprenad av beställaren, vilket medfört förseningar och kostnader. Däremot är det väldigt sällan som entreprenören direkt upplyser sin beställare om hindret. Påfallande ofta står det i byggmötesprotokollen bara: ”Hinder: entreprenören meddelar att det föreligger inga hinder”. Det är då svårt att i efterhand bevisa att entreprenören i själva verket då var hindrad.

Några enkla tips:

* Skriftligt avtal; beskriv åtagandet och ersättningsformen (fast pris/löpande räkning).

* Se till att alltid ha skriftliga beställningar på ÄTA (Ändringar och tillkommande arbeten). Ange ersättningsformen.

* Underrätta alltid, omedelbart och skriftligen om det inte går att bygga enligt förutsättningarna i kontraktet. Ange om kostnadsreglering måste ske.

* Underrätta alltid, omedelbart och skriftligen om hinder. Ange om kostnadsreglering måste ske.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.