Nyheter

Antalet konkurser ökar

Byggbranschen är en av de branscher som har drabbas hårdast när konkurserna nu ökar snabbt. <br></br> Även 2008 ökade antalet konkurser inom byggbranschen, jämfört med året innan. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Enligt UC: s statistik gick 766 företag med byggverksamhet i konkurs förra året. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2007. Byggbranschen är också den branschgrupp som stod för flest antal konkurser förra året, näst efter kategorin Andra företagstjänster.

— 766 byggföretag i konkurs kan ställas i förhållande till det totala antalet konkurser förra året som var drygt 6 000. Byggbranschen står då för mer än tio procent av alla konkurser och det är klart att det är en stor andel, kommenterar Fredrik Polland, affärsutvecklare på UC.

Enligt Fredrik Polland finns det specifika orsaker till byggbranschens konkursökning.
— Det är väl känt att byggbranschen alltid är hårt drabbad under en lågkonjunktur. Det kan också finnas branschspecifika orsaker till konkurserna, som till exempel stark konkurrens, inte minst från låglönemarknader och överetableringar i vissa regioner. Periodvis kan även så kallade bluffbolag dra upp konkursstatistiken inom bygg, säger han.

Fredrik Polland anser att det egentligen är intressantare att titta på konkursutsattheten, alltså antalet konkurser i förhållande till antalet aktiva företag inom branschen. Av antalet företag med byggverksamhet gick under förra året 1,11 procent i konkurs. Även det är en hög siffra, även om det finns andra branscher som är ännu mer utsatta och som ser en kraftigare ökning av antalet konkurser.

— Varför det finns andra branscher som ser en kraftigare ökning av antalet konkurser är svårt att svara på. Varje bransch måste analyseras utifrån sin verklighet. Men man ska komma ihåg att under 2007 gick ett rekordlågt antal företag inom alla branscher i konkurs. Utifrån detta och den snabba konjunkturförsvagningen i höstas är det inte så konstigt att vi nu ser stora konkursökningar överlag, säger Fredrik Polland.