Nyheter

Antalet nybyggda bostäder minskar

Bostadsbyggandet minskar. Foto: Getty Images

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån.

Enligt statistiken från SCB påbörjades nybyggnation av totalt cirka 49 000 bostäder under 2019. Av dem var cirka 39 000 lägenheter i flerbostadshus. Vilket är 6 procent färre än under 2018. Under året påbörjades också 10 000 småhus. 

Totalt sett är det 7 procent färre bostäder jämfört med 2018. Då påbörjades 52 654 bostäder. 

Samtidigt råder det enligt Boverket bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. 

– Bostadsbyggandet måste öka för att vi ska kunna komma till rätta med bostadsbristen. Om vi ska få fler bostäder till rimliga priser måste vi i branschen ta ansvar för att hitta konstruktiva lösningar. Därför är det positivt att regeringen bjudit in byggbranschen till samtal för att göra bostadspolitiken långsiktigt hållbar, säger Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige i en kommentar till uppgifterna..

Östergötland var det län som ökade byggtakten mest, och Gävleborg det län som minskade mest. Siffrorna för 2019 är uppräknade med 3 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.