Nyheter

Antalet påbörjade lägenheter ner 19 procent förra året

byggarbetsplats
Prognoscentret reviderar ner sin tidigare prognos. Foto: Samuel Karlsson

Närmare 55 000 lägenheter började byggas 2022 i landet, att jämföra med drygt 67 000 under 2021, enligt färsk statistik från SCB. I Stor-Malmö halverades påbörjade lägenheter mellan 2021 och 2022.

Siffrorna för 2022 är på ungefär samma nivå som 2020 då 55 448 lägenheter påbörjades. Av samtliga lägenheter som började byggas under 2022 var cirka 43 000 i flerbostadshus och cirka 12 000 i småhus. Bostäderna i flerbostadshus består till cirka 62 procent av hyresrätter.

Tillskott med 2 400 lägenheter

Under 2022 gav, enligt SCB, påbörjade ombyggnationer/ändrad användning i flerbostadshus ett tillskott på cirka 2 400 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 344 lägenheter under 2021.

Siffrorna för 2022 är uppräknade med sju procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 23 procent.  

Häften påbörjades i Malmö

I Stor-Stockholm påbörjades 12 510 lägenheter, att jämföra med 18 671 under 2021. I Stor-Göteborg påbörjades 6 792 under 2022, kontra 8 276 år 2021 och i Malmö påbörjades 3 442 lägenheter, mot 6 751 under 2021. Dessa siffror är dock ej uppräknade, enligt SCB.

De flesta regioner backar i antal påbörjade lägenheter, men det finns undantag, som Norrbotten där 1 219 påbörjades (1 063), Södermanland 2 895 (1 737) och Värmland där 1 720 påbörjades 2022 mot 1 228 under 2021.  

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2021 och 2022 efter region, ej uppräknade siffror.