Nyheter

Antoni och Tilly enades utan bråk

Sveriges Byggindustrier kom överens med Byggnads i dag om ett nytt superavtal med lösningar på såväl bemanningsfrågan som lönegranskningen. Löneökningarna motsvarar 3,5 procent på tvåårsbasis.

Bemanningsfrågan var svårast, anser Byggnads ordförande Hans Tilly på presskonferensen som parterna höll i dag, tisdag.

— Vi ville gå lite längre än vad vi nu kommit fram till. Men vi har fått till en tröghet i systemet.

— Vi blev klara med bemanningsfrågan för en vecka sen, fyller Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni i.

Han menar att lösningen är branschanpassad men liknar den som GS och Livs träffat med sina motparter. Kortare inhyrning än fem veckor behöver de lokala parterna inte förhandla om. Längre inhyrning ska förhandlas lokalt. Sedan blir det centrala förhandlingar om de lokala parterna inte kommer överens. Om inte heller de centrala parterna kan enas kopplas en skiljenämnd in och först därefter, kan Byggnads vända sig till Arbetsdomstolen.

— Förutsatt förstås att det finns anställda med återanställningsrätt, inflikar arbetsgivarpartens förhandlingschef Mats Åkerlind.

— Ja, vi ville komma åt rundningen av Las med hjälp av inhyrning, förtydligar Hans Tilly.

Enligt avtalet ska arbetsgivaren lämna uppgifter om lön till Byggnads. Den så kallade granskningen har parterna löst med hjälp en IT-lösning som gör det omöjligt att läsa uppgifter om oorganiserade. Med en slags nyckel kan Byggnads läsa av uppgifter om dem som är medlemmar. Men det går att läsa av lönen för alla, även icke-medlemmar.

— Vi vill fortfarande ha kvar en kontroll på att de löner som är överenskomna också betalas ut, säger Hans Tilly.

Också Gustav Herrlin, Byggindustriers jurist som fört en målmedveten kamp emot granskningsarvoden — de avskaffades i samband med förra avtalsrörelsen, verkar nöjd med lösningen. Granskningen är främst till för ackordslönerna, som alltså finns kvar och ska förhandlas på arbetsplatsen.

Det nya avtalet innebär också att arbetstidsreglerna är mer flexibla och öppna mellan arbetstagarna och företaget, påpekar Mats Åkerlind. Under förutsättning att man kommer överens med sitt arbetslag kan arbetstiden förläggas dygnet runt och på lördagar och söndagar också. Men det förändrar inte reglerna för övertidsersättning.

— Vi inför också ob-ersättning som vi inte haft förut. Men det handlar inte om att bryta mot några lagregler.

Det nya avtalet, som alltså är en sammanslagning av de tidigare bygg- och anläggningsavtalen gäller från den 1 april 2010 till den 28 februari 2013 och berör cirka 80 000 byggnadsarbetare. Löneavtalet gäller 23 månader, till den 28 februari 2012. Det ger 1,65 kronor mer i timmen den 1 juni i år och 2,65 kronor mer i timmen den 1 april 2011. Det motsvarar 3,5 procent i löneökningar på två år.

Men det bästa med det nya avtalet är helheten, menar båda parter.

— Vi har suttit sedan i april förra året, ett arbete som förts i konstruktiv anda, säger Mats Åkerlind.

— Det är ett mastodontarbete som vi lyckats slutföra, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Hela processen har gått ut på att förenkla dessutom är praktiskt taget allt från de tidigare avtalen omarbetat.

Byggnads och BI träffar ett nytt avtal utan bråk. Vad är det som hänt?

— Det är inte hållbart att hålla på som vi gjort under 2000-talet, säger Bo Antoni.

Nyförälskelse?

— Jag vill inte gå så långt, säger Hans Tilly. Men vi vill visa att vi vill något med byggbranschen.

Vi har försökt hitta det som kan förena, säger Torbjörn Johansson.