Nyheter

Är det brist på kalkylatorer?

Det är mycket svårt att få tag på kalkylatorer i byggbranschen. ”Vi har försökt på alla möjliga sätt och lagt enormt mycket pengar på annonsering”, säger Roland Järlesand på Svevia. Därför satsar Svevia nu på annan lösning – en internutbildning.

För ungefär 1,5 år sedan drog Svevia i gång utbildningen för blivande kalkylatorer. Ett tiotal medarbetare valdes ut bland de 25 sökande. Tanken är att utbildningen ska täppa till de hål som finns inom företaget på kalkylsidan. Men hr-specialisten Roland Järlesand ser också andra fördelar. – Det här är en positiv signal i organisationen, att vi satsar på internutveckling av personalen. Vi ser ofta att den personal som får en sådan här utbildning blir väldigt lojal, säger han. Byggvärlden var på plats när kursen avslutades i Solna i början av oktober Där var en blandad skara: före detta yrkesarbetare, platschefer och mätchefer. – Det här är ett bra sätt att vidareutveckla sig. Och jobbet är ganska kreativt. För att få byggjobben måste man göra ett litet detektivarbete och räkna på ett smartare och billigare sätt, säger Mikael Andersson, som tidigare har jobbat som armerare, betongare och arbetsledare. Kursdeltagarna har träffats för åtta gemensamma genomgångar av bland annat ekonomi, juridik, referensverket Ama och kalkylprogrammet Map. Parallellt med utbildningen har de fått börja jobba som kalkylatorer i Svevia med stöd av en handledare. Handledningen har dock inte fungerat så bra för Mats Karlsson i Linköping. Hans handledare arbetar på annan ort, vilket har lett till svårigheter. – Det har varit svårt att få till en bra lösning. Men träffarna har varit väldigt bra, säger han. Robert Karlsson har tidigare jobbat som platschef och arbetsledare. Han hoppas att jobbet som kalkylator ska vara spännande. – När man lämnar anbud vet man ju inte vad som har hänt, det blir en näst intill olidlig spänning. Och det finns ett tävlingsmoment i yrket, det är det viktigaste, säger han. I sållningen bland de sökande har Svevia lagt vikt vid erfarenhet av produktion, personliga egenskaper samt matematikkunskaper. Och siffror är inget som avskräcker det här gänget. – Jag har jobbat som lärare på gymnasiet tidigare och hållit på med validering, så jag har räknat lite förut, säger Stefan Billgren, som tidigare också har jobbat som anläggningsarbetare. – Man räknar väl jämt när man håller på med enklare utsättning. Jag har aldrig haft arbetsledare ute på jobb, jag har alltid fått räkna själv, säger Mats Karlsson. Kursens deltagare kommer dock inte att lyckas fylla alla Svevias behov av kalkylatorer. Därför har företaget beslutat att ge en liknande utbildning även nästa år.

Hård kamp om arbetskraften

Både Arbetsförmedlingen och Manpower har pekat ut bygg som en av branscherna där efterfrågan på arbetskraft blir störst.

Enligt Arbetsförmedlingen väntas en fortsatt stigande efterfrågan på byggyrken under 2011 och 2012.

Enligt Manpowers Arbetsmarknadsbarometer förväntar sig arbetsgivare i byggbranschen en ökad sysselsättning under det fjärde kvartalet 2011.